ikona pliku doc

METODOLOGIA zasady przy redagowaniu kwestionariusza notatki

Metodologia badań pedagogicznych wykład 2 Podstawowe zasady przy redagowaniu kwestionariusza: 1. rodzaje pytań 2. limity i ograniczniki 3. typowe błędy w pytaniach 4. związek między pytaniami w kwestionariuszu


  948 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 948
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 83,50 kB.


Metodologia badań pedagogicznych wykład 2 Kwestionariusz ? jest to podstawowe narzędzie badawcze PODSTAWOWE ZASADY PRZY REDAGOWANIU KWESTIONARIUSZA Wstęp podanie informacji, kto przeprowadza badanie (np. jestem studentką Wszechnicy Polskiej AK) podanie informacji w jakim celu przeprowadzane jest badanie (np. jako materiał do pracy licencjackiej) podanie informacji dla kogo przeprowadzane jest badanie (np. tylko dla mnie, dla jakiejś instytucji itd.) poinformowanie, że badanie jest anonimowe/poufne (anonimowe ? nie znamy respondenta z imienia i nazwiska; poufne ? znamy respondenta z imienia i nazwiska i zapewniamy, że bez jego zgody dane te nie będą nikomu udostępniane) Układanie pytań Zaczynamy od pytań najistotniejszych z punktu widzenia problemów badawczych Nigdy nie zaczynamy od pytań metryczkowych tzn. o wiek, płeć, zarobki itp. ? te pytania zawsze umieszczamy na końcu RODZAJE PYTAŃ Pytania zamknięte ? to takie pytania, w których respondent wybiera odpowiedzi z podanych przez badacza propozycji. Propozycje te nazywamy kafeterią odpowiedzi Kafeterię dzielimy na 2 schematy: podstawowy i własny Podstawowy schemat kafeteriiWłasny schemat kafeteriiCzy lubi Pan Niemców?Co Pana zdaniem jest przyczyną przestępczości?zdecydowanie takbiedaraczej takalkoholizmraczej niepatologiezdecydowanie nietrudno powiedzieć/nie mam zdaniainne, jakie? ? W podstawowym schemacie kafeterii zawsze w pytaniach zamkniętych musi być powyższa kolejność pytań. Własny schemat kafeterii - jeśli respondent odpowie na pytanie ?tak? to do tabeli/siatki wpisujemy 1, jeśli ?nie? wpisujemy 2, jeśli ?trudno powiedzieć? wpisujemy?.. Pytania otwarte ? są to takie pytania, w których prosimy respondenta o swobodną wypowiedź na dany temat np. ?Czy lubi Pan Niemców? ? proszę uzasadnić swoją odpowiedź? lub ?Co P
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 83,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!