ikona pliku doc

Metodologia- ściąga notatki

Ściąga z metodologii badań społecznych.


  2750 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2750
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 109,00 kB.


Metodologia  [gr. methodikós 'metodyczny' od méthodos 'badanie; meto-da Nauka zajmująca się poznaniem naukowym: *procesem poznania naukowego, *regułami poznania ? metodą naukową efektami poznania ? wiedzą naukową można dodać Metodologia wytycza normy prawidłowego poznania, analizuje błędy poznawcze po to aby ich uniknąć w trakcie procesu badawczego. Funkcje metodologii Opis reguł poznania naukowego, wzorów prowadzenia ba dań naukowych: *Metody konceptualizacji problemów, *Budowa definicji, typologii *Metody zbierania danych *Metody interpretacji danych *Metody wyjaśniania *Metody budowania teorii *Metody konstruowania narzędzi badawczych Metodologia jako ?teoria dobrej roboty naukowej? [A. Sułek] *Wyjaśnianie metod badań *Ujawnianie i wyjaśnianie założeń technik * badanie warunków stosowalności różnorodnych technik badawczych * analiza błędów poznawczych *Ocena sposobów prowadzenia badań naukowych Met. opisowa a normatywna Metodologia opisowa-> socjologia nauki i socjologia wiedzy naukowej. W jaki sposób ?faktycznie? prowadzone są badania naukowe? Metodologia jako nauka opisowa ->polega na rejestrowaniu postępowania w danej nauce i opisie sposobu postępowania, jak postępują badacze i jakie metody stosują Metodologia normatywna W jaki sposób powinny być prowadzone badania nauko we? Jako nauka normatywna-> reguły, zasady, które mówią jak w poszczególnych przypadkach należy postępować by zrealizować określone cele badawcze. Nie tylko opisuje, ale pokazuje na ile prawidłowo została podjęta decyzja o zastosowaniu danych metod np. Czy zastosowane metody były przydatne do badań. Wiedza potoczna a naukowa Wiedze o życiu społecznym czerpiemy z dzieciństwa, ta wiedza pozwala nam żyć i przetwarzać informacje->wiedza ta ma charakter potoczny. Jest ona praktyczna, konkretna, rozmieszczona w czasie. Dokonujemy uogólniej, formułujemy zagadnienia w języku potocznym
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 109,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!