ikona pliku doc

METODOLOGIA case study analiza danych zastanych analiza treści notatki

Metodologia badań pedagogicznych wykład 4 Badanie typu case study, analiza danych zastanych, analiza treści,przykładowe pytania do egzaminu


  799 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 799
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 69,00 kB.


Metodologia badań pedagogicznych wykład 4 temat: BADANIE TYPU CASE STUDY, ANALIZA DANYCH ZASTANYCH, ANALIZA TREŚCI BADANIE TYPU CASE STUDY Case study - to badanie indywidualnego przypadku istota tego badania polega na możliwie kompleksowym, dogłębnym zbadaniu jakiegoś przypadku (np. małżeństwo, instytucje społeczne, konkretna osoba, jakiś pogląd, jakaś decyzja i jej skutki) specyfiką tego badania jest ujęcie tego zjawiska tu i teraz (nie interesuje nas przeszłość tylko teraźniejszość np. decyzja wyjazdu premiera i prezydenta razem na szczyt X i jakie są tego skutki) trzecią specyficzną cechą jest dążenie do odpowiedzi jakie na chwilę obecną były przyczyny i skutki konkretnych decyzji czy poglądów Jakie metody stosować przy badaniu typu case study? ? np. chcemy zbadać życie małżeńskie ankieta pocztowa wywiad z wynajęciem ankieterki (czy uzyskamy prawdziwe informacje? ? tak, jak dobrze zapłacimy temu małżeństwu) ANALIZA DANYCH ZASTANYCH Dane zastane ? są to źródła nie wywołane przez badacza, ale stanowiące wytwór społeczeństwa 3 źródła danych zastanych materiały znajdujące się w archiwach rodzinnych (pamiętniki, listy, zdjęcia, filmy) materiały znajdujące się w różnych urzędach (statystyki, ustawy, rozporządzenia, dokumenty handlowe) dane ogólnie dostępne i okolicznościowe (książki telefoniczne, książki adresowe, ulotki, plakaty, treść maili, zasoby internetu np. dla pedagogów istotne są zapisy typu blogi nastolatków czy forma internetowe) Wady danych zastanych (dot. gł. danych urzędowych) brak istotnych z punktu widzenia pedagoga czy socjologa informacji (są to tylko ogólne, oficjalne dane nie dające nam informacji o szczegółach, które nas interesują) terminy w urzędowych statystykach, zwłaszcza w analizach przekrojowych, mogą mieć różne znaczenie i nie zawsze odpow
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 69,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!