ikona pliku doc

Metodologia badań wykład nr 4 notatki

metody badawcze cd.


  1515 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1515
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 22,50 kB.


METODOLOGIA BADAŃ PEDAGOGICZNYCH Wykład nr 4 19.04.2009 r. Pytania zamknięte zwiększają stopień standaryzacji, otwarte wręcz przeciwnie. -rodzaje pytań Zalety pytań otwartych: respondent ma możliwość wypowiedzenia się w pełny sposób Wady: ciężko zakwalifikować do naszego pytania szablony możliwe pominięcie przez respondenta Kolejne metody badawcze ? Case study ? metoda indywidualnego przypadku. Polega na możliwie kompleksowym, dogłębnym zbadaniu jakiegoś przypadku (np. małżeństwo, instytucja społeczna, konkretna osoba, jakiś pogląd i jej skutki). Specyfika tego badania jest ujęcie tego zjawiska ?tu i teraz? (nie interesuje nas prognoza i czas przeszły, tylko teraźniejszy) Trzecią specyficzną cechą badania typu Lase study? jest dążenie do odpowiedzi jakie na chwilę obecną były przyczyny i skutki konkretnej decyzji, poglądów. ? Analiza danych zastanych ? są to źródła nie wywołane przez badania ale stanowiące wytwór społeczeństwa. Wyróżniamy 3 źródła danych zastanych: materiały z archiwów rodziny ? (pamiętniki, listy, zdjęcia, filmy) materiały znajdujące się w różnych urzędach (statystyki, ustawy, rozporządzenia itp.) dane ogólnie dostępne i okolicznościowe (książki telefoniczne, książki adresowe, ulotki, plakaty, blogi, strony www , maile itp.) Wady: głównie dane statystyczne, urzędowe, które są nieskładne, brak istotnych z punktu widzenia socjologa czy pedagoga informacji terminy w urzędowych statystykach, zwłaszcza w analizach projektowych, mogą mieć różne znaczenie, nie zawsze odpowiadają terminom stosowanym przez pedagogów czy socjologów. ? Analiza treści ? jest badaniem zarejestrowanych ludzkich przekazów (książka, artykuły) zmierzających do uzyskania odpowiedzi na klasyczne typowe badanie poznawcze: ?Kto mówi? Do kogo? Jak? Z Jakim skutkiem?? Typowym przykładem zastosowania analizy tre
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 22,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!