plik doc

pojęcia i przyczyny zmian społecznych

zmiany w społeczeństwie
POJĘCIE I PRZYCZYNY ZMIAN SPOŁECZNYCH 1. DEFINICJA ZMIANY Kiedy mówimy o zmianie, akcentujemy na ogół fakt pojawienia się czegoś nowego w określonym czasie. W literaturze analizującej dorobek socjologii dotyczący zmian społecznych zwraca się uwagę na trudność podania definicji zmiany w związku z faktem, że każda teoria definiuje zmianę w oparciu o swoje założenia teoretyczne. Pojęcie zmiany ma zastosowanie do opisu stosunków społecznych, kultury, zaludnienia, stat...

plik doc

Przykład metodologia badań społęcznych

Przykład na egzamin z metodologi badań społecznych
Przykład na egzamin z metodologii: Temat (pytanie): Jakie metody pracy nauczyciela determinują umiejętność pisania i czytania? Do tego trzeba stworzyć: 1. problem główny i 4 szczegółowe, 2. zmienną niezależną, 3. zmienną zależną, 4. dwie zmienne uboczne, 5. dwie zmienne pośredniczące, 6. wskaźniki do zmiennej zależnej i niezależnej, Problem główny: Czy i (w jaki sposób) metody pracy nauczyciela determinują umiejętność czytania...

plik doc

bezrobocie

:)
T: Bezrobocie 1. Pojęcie i zakres polityki zatrudnienia Polityka zatrudnienia jako dyscyplina naukowa zajmuje się obiektywnymi związkami zachodzącymi pomiędzy procesami rozwoju ludności a procesami rozwoju gospodarczego. Dotyczy gospodarowania zasobami pracy. Łączy ona w sobie elementy polityki społecznej i ekonomicznej W ostatnich latach podstawowym czynnikiem wymuszającym szczególne zainteresowanie polityką zatrudnienia jest rosnące bezrobocie i coraz bardziej dotkliwe jego skutki s...

plik pdf

konflikt

wazne skrotowe wiadomosci
KONFLIKTY SPOŁECZNE Istota konfliktu Konflikt społeczny to niewątpliwie pewnego rodzaju dysfunkcja w organizacji, społeczeństwie lub wyraz nieprzystosowania jednostki do społeczeństwa czy organizacji. Konflikt jednak występuje zawsze tam, gdzie istnieje sprzeczność: • interesów co najmniej dwóch stron czy grup społecznych, • wytyczonych celów, • wyznawanych ideałów, • uznawanych wartości. Rozwój techniczny, technologiczny i gospodarczy, ostra konkurencja...

plik doc

METODOLOGIA BADAŃ SPOŁECZNYCH

Zagadnienia egzaminacyjne
1. POJĘCIE NAUKI, RÓŻNICE MIĘDZY WIEDZA NAUKOWĄ A POTOCZNĄ, JĘZYK POTOCZNY A JĘZYK NAUKOWY NAUKA (z hist.)- to proces stopniowo podlegający instytucjonalizacji. Mechanizmy instytucjonalizacji: posiadają wewnętrzne mechanizmy określające zakres i kierunek ich zmian. NAUKA (z filozof.)- to logiczna struktura teorii, która jest powiązana z logiczną teorią języka. Nauka, to rezultat działalności uczonych. Filozofia wraz z logiką, to badania twierdzeń naukowych. NA...