ikona pliku doc

Metodologia badań społecznych notatki

Metodologia badań społecznych


  152 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 152
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 288.00 kB.


Wykład 1.                                                
Temat: Idea nauki a socjologia. Czym jest socjologia?
Co daje nam nauka?
Norman Denzin twierdzi, że „Dzięki naukowej konceptualizacji spostrzegany świat staje się uporządkowany i zwarty, co nie byłoby dostrzegane przed konceptualizacją.”
Norman Davis, The Research act., wyd.3, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1989, s.38
Możemy wyróżnić cztery funkcje nauki:
Dostarczanie wspólnego języka pozwalającego na kumulację wiedzy i jej komunikację.
Wyznaczanie naukowych perspektyw, czyli sposobów widzenia określonych zjawisk,
Klasyfikowanie i uogólnianie empirycznego doświadczenia,
Budowanie teorii i jej zastosowania w praktyce.
Czym zajmuje się socjologia?
Socjologia jest nauką, której przedmiotem zainteresowania są społeczeństwa ludzkie. Zajmuje się, zgodnie z przyjętymi standardami metodologicznym, systematycznym opisem i wyjaśnianiem i zjawisk mających miejsce w zbiorowościach ludzkich.
Studia socjologiczne nie mogą się sprowadzać do rutynowego nabywania wiedzy,
A. Giddens, Socjologia, PWN,2006, s.27 wymagają kształcenia wyobraźni socjologicznej, rozumianej według Charles’a Wright’a Mills’a jako umiejętność dystansowania się wobec potocznych obserwacji, rutynowych schematów interpretacyjnych, stawiania nowych pytań do starych problemów.
Socjologia szuka prawidłowości w zachowaniach jednostek i działaniach zbiorowych. Socjolog zakłada, że życie społeczne nie jest przypadkowym ciągiem zdarzeń, że ludzkie czynności i ich konsekwencje odznaczają się pewnymi prawidłowościami. Zadaniem socjologa jest odkrycie wzorów działań społecznych, wskazanie tego, co w nich żywiołowe, a co zorganizowane, co trwałe, a co zmienne.
Czym jest społeczeństwo?
W socjologii, termin “społeczeństwo” nie ma wyraźnego, jednolitego sensu teoretycznego.
Socjologowie w różny sposób definiują sens tego terminu. Desygnatem społeczeństwa może być; populacja, grupa s
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 288.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!