ikona pliku doc

metodologia badań społecznych notatki

Cele nauk społecznych, Funkcje badań empirycznych, Funkcje badań empirycznych, Rozróżnienie metodologii, metod i technik badań społecznych, Socjologia neopozytywistyczna, Socjologia humanistyczna, Rola badań empirycznych w socjologii, itd.


  842 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 842
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 328,00 kB.


I Metodologiczne założenia badań społecznych.
AD. 1 Cele nauk społecznych
Eksploracja -> pojawia się wtedy, gdy badacz podejmuje nową dla siebie dziedzinę zainteresowań albo, gdy przedmiot badań jest stosunkowo nowym zdarzeniem, o którym jest mało informacji. Badanie ma zaspokoić ciekawość badacza i jego pragnienie, co do lepszego zrozumienia przedmiotu; zbadanie możliwości podjęcia szerszych badań; wypracowanie metod, które zostaną użyte w dalszych badaniach. Głównym mankamentem tego typu badań jest to, że nie dają reprezentatywnych wyników oraz to, że nie w pełni odpowiadają zamierzeniom badacza.
Opis-> jest celem wielu badań społecznych, ponieważ badacz wpierw obserwuje dane zjawisko, a później je opisuje. Opis naukowy jest dokładniejszy niż zwykły opis. W głównej mierze stosowany jest on do badań jakościowych.
Wyjaśnianie-> mają odpowiadać na pytanie, dlaczego dany proces zachodzi.
Funkcje badań empirycznych
Funkcja naukowa: wyniki badań pełnią tę funkcję wówczas, gdy przyczyniają się do rozwoju socjologii jako dyscypliny naukowej; gdy wnoszą wkład w rozwój dyscypliny; dostarczają uzasadnionych twierdzeń. Badanie może zwracać uwagę na nowe zagadnienia, dotąd niedostrzegane; wnoszą wkład w aparaturę pojęciową, a także w rozwój metod i technik. Wkład badań w dziedzinę socjologii oceniany jest przez grono naukowe, realizowany w układzie nauki.
Funkcja praktyczno – użytkowa: Funkcjonuje w układzie badacz  praktyk życia społecznego. Wyniki badań pełnią tę funkcję, jeżeli są one wykorzystywane jako przesłanki, które prowadzą praktyka życia społecznego do podejmowania praktycznych decyzji. Funkcjonuje także w układzie ekspert praktyk życia społecznego. Ekspert potrafi podjąć decyzję bez odwoływania się do badań.
Funkcja humanistyczno-obywatelska: wpływ wyników badań na tzw. „czytającą publiczność”; uświadamiają nam one nasze miejsce w życiu s
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 328,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!