ikona pliku doc

metodologia badań społecznych notatki

Zagadnienia do egzaminu z metodologi badań społecznych


  1363 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1363
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 50,50 kB.


Nauka poznanie uogólnione przebiegajace według okreslonych reguł. Orientacje metodologiczne: struktury poznawcze umożliwiajace konceptualiację i organizację badań empirycznych Dwa podstawowe źródła poznania w filozofii Rozum (racjonalizm) - jako podstawowe źródło poznania ale nie jedyne, intelektualna intuicja umozliwia wgląd w prawdy ogólne; doswidczenie (empiryzm) ? poznanie tkwi w regułach indukcji za pomocą których dokonuje się uogólnień czyli przechodzenia od zdań obserwacyjnych do zdań ogólnych. Cel poznania: formułowanie zdań ogólnych Stanowisko empiryzmu: 1.indywidualny umysł rodzi się jako czysta karta - wszelką wiedzę zdobywamy przez doswidczenia zmysłowe, 2. kazde prawdziwe stwierdzenie może być potwierdzone przez doswiadczenia (obserwacja, eksperyment) 3. prawa naukowe to twierdzenia na temat ogólnych powtarzalnych wzorców doswiadczenia 4. wyasnianie zjawisk naukowych to wykazanie że sa one przypadkiem prawa ogólnego. 5. znajomośc prawa naukowego pozwala przewidywac zjawiska okreslonego typu. (w empiryxmie chodzi o właczenie pierwiastka racjonalnego w konstruowanie doswiadczeń zmysłowych dokonuje się to przez doświadczenie tzw źródło wiedzy o świecie) Cele poznania naukowego: 1.opis 2. wyjasnianie 3.przewidywanie problemy w poznaniu empirycznym; 1. niejasnośc przejscia między zdaniami obserwacyjnymi a ogónymi, 2 niejasnośc relacji między poznajacym przedmiotem a poznawanym podmiotem Załozenia S. Nowak: ontologiczne ? jaka jest istota bytu, epistemologiczne ? w jaki sposób poznajemy, dochodzimy do twierdzeń wiedzy uzasadnionej, aksjologiczne ? (wartości) jaki jest cel badań, po co są prowadzone, czemu maja służyć, metodologiczne ? w jaki sposób dochodzimy do twierdzeń naukowych. pozytywizm wg L. Kołakowski ? jest stanowiskiem filozoficznym próbującym odpowiedzieć na pytania dot. sposobu zdobywania wiedzy ludzkiej oraz jakiego rodzaju treści za
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 50,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!