ikona pliku docx

Metodologia badań społecznych notatki

Metodologia badań społecznych


ocena: 4.0, 7
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 14.45 kB.


27.10.2013

Metodologia badań społecznych

EGZAMIN W LUTYM, TEST PISEMNY 1h, 25-27 PYT, POPRAWA USTNA

Metodologia badań społecznych- charakterystyczna dyscypliny wiedzy.

Co to jest?

Jakimi zagadnieniami się zajmuje?

Nowoczesna nauka zaczyna się w okresie oświecenia. Człowiek jest istotą poznającą. Wiedza to nie to samo co nauk.

Społeczna tradycyjna  Nowoczesność  Ponowoczesność

MĄDROŚĆ   WIEDZA  INFORMACJA

Doświadczenie życiowe  Oświecenie ang. 1980+

Filozofia   1690-1800

Forma naukowa doświadczenia życiowego była filozofia. Fileo- miłować, sofia- mądrość. Filozofowie wytwarzali wiedzą w oparciu o swoje doświadczenie, byli zawodowymi myślicielami. Wytwarzali wiedzę kierując się ważnymi dla ludzi pytaniami np. co to jest zło? Odpowiedzieli na nie w drodze myślenia refleksyjnego. Źródłem wiedzy był umysł ludzki, była to wiedza spekulatywna.

Od oświecenia ang. następuje zmiana mądrość-> wiedza. Wiedza to uporządkowanie zbiór wiadomości z jakiejś dziedziny rzeczywiste mający wartość poznawczą i praktyczną. Koniec epoki feudalizmu, przejście do społeczeństwa przemysłowego. Od rolnictwa do przemysłu (XVII wiek). Analogicznie powstaje oświecenie.

Epoka ponowoczesna rozpoczyna się od 1980r. wiąże się z przejściem od druku do informacji elektronicznych. Wiedza przestaje obowiązywać jej miejsce zajmuje informacja. Nośnikiem wiedzy była książka/ druk. Wg. Castelsa informacjonizm nas najbardziej interesuje nowoczesność, bo w niej powstawała wiedzy.

Pierwszą nowoczesną szkołę naukową była szkoła- POZYTYWIZM. Pierwsza doktryna metodologiczna. Ogromne sukcesy nauk fizycznych, chemicznych, medycznych, technicznych. Maszyna parowa, szczepionki, higiena życia codziennego, nowoczesne miasto, w rolnictwie, wiedzy rolniczej, wydajność.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 14.45 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!