ikona pliku doc

Metodologia Badań Społecznych notatki

okok


  175 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 175
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 131.00 kB.


EGZAMIN Z METODOLOGII BADAŃ SPOŁECZNYCH
      Etapy procesu badawczego a teoria
Proces badawczy – to całościowy schemat działania, które naukowcy podejmują w celu wytworzenia wiedzy
Etapy:
      problem badawczy
      hipotezy
      plan badawczy
      pomiar
      zbieranie danych
      analiza danych
      uogólnianie (generalizacja)
Etapy te następują kolejno po sobie i każdy z tych etapów wpływa na teorię a teoria wpływa na te etapy.
Teoria E. Babbie:
Systematyczne wyjaśnianie obserwacji wiążących się z jakimś konkretnym zjawiskiem społecznym np. przestępczością nieletnich
Najbardziej istotną cechą procesu badawczego jest jego cykliczny charakter. Zwykle rozpoczyna się problemem a kończy uogólnieniem. W wyniku generalizacji powstałe wnioski mogą stać się początkiem cyklu następnego. Proces badawczy jest też samokorygujący. Badacze testują w sposób logiczny i empiryczny wstępne wnioski czy hipotezy dotyczące procesu badawczego. Jeżeli wnioski zostaną odrzucone to na ich miejsce formułuje się nowe.
      Czym jest problem badawczy i skąd go wziąć?
Problem badawczy – to bodziec intelektualny wywołujący relacje w postaci badań naukowych. np. dlaczego studenci podejmują prace zarobkową.
Nie wszystkie bodźce intelektualne mogą być badane, nie każde zachowanie jest sterowane wiedza naukową. Podstawowych założeń w nauce nie da się dowieść.
np. Czy błękit nieba jest ładniejszy od zieleni lasu.
Problemy, których nie można empirycznie uzasadnić ( tzn. nie można zweryfikować z obserwowanymi zachowaniami) lub te, które dotyczą subiektywnych preferencji, wierzeń, wartości czy upodobań, nie poddaje się badaniom empirycznym.
Aby problem badawczy był empirycznie uzasadniony musi zostać w sposób jasny i precyzyjny sformułowany. Czyli trzeba dokładnie wskazać, co chcemy zbadać. Problem nie może być wieloznaczny i niejasny.
Formułując problem badawczy społeczny musimy rozważyć jednostkę analizy tzn. określić, jakie są podsta
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 131.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!