ikona pliku doc

metodologia badań pedagogicznych - pozostałe techniki/ metody badawcze notatki

Wykład 3 dnia 28.03.09 ankieta, wywiad, eksperyment, focus,


  2089 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2089
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 78,00 kB.


Metodologia badań pedagogicznych dnia 28 marzec 2009 Wykład:3 Ankieta ? technika badawcza. Rodzaje ankiet: audytoryjna ? najczęściej stosowana od audytorium. Grupa jednostek, rodzaje ankiety. Zalety: badacz kontroluje respondentów; łatwy dostęp do dużej grupy ; niskie koszta. Wady: duże ryzyko wystąpienia tzw., ? efektu sponsora?. Pocztowa ? Wypełniona ankieta jest wysyłana drogą pocztową od respondenta. Zaleta: wysoki wskaźnik wiarygodności treści. Wada: kosztowna wysyłka drogą pocztową; niski odsetek zwrotów; brak kontroli badacza. Otwarta ? polega na wyłożeniu ankiet w miejscu ogólnie dostępnym z formą zaproszenia do wypełnienia jej. Zaleta: ujawnianie problemów jakie wymagają dalszej diagnozy; możliwa stosunkowo duża frekwencja. Wada: brak reprezentatywności grupy. Jeżeli grupa nie jest reprezentatywna to nie możemy wnioskować z próby na populację. Internetowa ? Wada: brak reprezentatywności. Wielokrotność wypełniania tego samego. Wypełnianie ankiety przez osoby zainteresowane. Wywiad i jej typy: Standaryzacja ? stopień precyzji wyznaczonych przez zakres swobody pozostawiony badaczowi : a) czy badaczowi wolno powtarzać pytania? b) wyjaśniać pytanie? c) zmieniać treść lub kolejność pytań? Standaryzowany ? wywiad przeprowadzany z pomocą kwestionariusza, w którym znajdują się pytania zamknięte. Badaczowi nie wolno zamieniać ich treści , kolejności, wyjaśniać ich znaczenia. Częściowo standaryzowana ? wywiad z użyciem kwestionariusza. Badaczowi wolno zmieniać ich treści , kolejności i wyjaśniać ich znaczenia. Niestandardowe (swobodny)- luźna rozmowa o określonym wątku tematycznym zmierzającym do uzyskania odpowiedzi na poprzednie postawione pytanie badawcze. Istnieją 3 formy zapisu uzyskiwanych treści w wywiadzie swobodnym: Badacz notuje na bieżąco ( brak kontaktu wzrokoweg
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 78,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!