plik pdf

Kmita Jerzy opracowanie rozdziału pt. "Wyjaśnianie, interpretacja humanistyczna"

Opracowanie rozdziału "Wyjaśnianie i interpretacja humanistyczna" z książki "Wykłady z logiki i metodologii nauk" Kmity.
Kmita Jerzy, Wykłady z logiki i metodologii nauk W poprzednim rozdziale ustalono, że czynnikami przeciwstawiającymi wiedzę naukową jakimkolwiek postaciom wiedzy pozanaukowej są: 1)intersubiektywna kontrolowalność zdań proponowanych na stwierdzenia naukowe 2)intersubiektywna komunikowalność zdań proponowanych na twierdzenia naukowe Trzeci czynnik odróżniający wiedzę nauk...

plik docx

Notatki na egzamin z metodologii

Dwojakie rozumienie metodologii badań empirycznych: Wąskie rozumienie, Szerokie rozumienie

Dwojakie rozumienie metodologii badań empirycznych      

Wąskie rozumienie - jej przedmiotem jest racjonalna rekonstrukcja procesów i czynności badawczych(metod)      

Szerokie rozumienie – przedmiotem nie tylko rekonstrukcja procesów i czynności, ale także analiza założeń uzasadniających wybór owych czynności oraz namysł nad rolą...

plik odt

techniki obserwacji

Techniki obserwacji. 1. Techniki obserwacji standaryzowanej: technika obserwacji skategoryzowanej - ma na celu przede wszystkim opis i analizę ilościową zgromadzonego za jej pomocą materiału obserwacyjnego. Jest to możliwe dzięki przygotowaniu specjaln
Techniki obserwacji.       Techniki obserwacji standaryzowanej:       technika obserwacji skategoryzowanej - ma na celu przede wszystkim opis i analizę ilościową zgromadzonego za jej pomocą materiału obse...

plik doc

metodologia skrypt

najważniejsze zagadnienia z metodologii
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH Sylwia Bylinka KONCEPCJA PRACY MAGISTERSKIEJ ZNACZENIE MASS MEDIÓW DLA SPOSOBU POSTĘPOWANIA MŁODZIEŻY 1. Teoretyczne ujęcie problemu 1.1. Przedmiot badań: Przedmiot moich badań to znaczenie mass mediów na zachowanie młodzieży w Publicznym Gimnazjum w Cegłowie. 1.2. Cel badań: Celem badań jakie wykonałam jest poznanie wpływu mass mediów na wzrost niebezpiecznych zachowań wśród młodzieży....

plik odt

Metodologia

Metodologia
Rozdział II Metodologia badań własnych 2.1 Cel oraz przedmiot badań       Przedmiot badań zależy wg T. Pilcha T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995, s. 22. od tego jaki rodzaj badań przeprowadzamy. Przedmiot badań jest zadaniem, które mamy do wykonania.       Badanie naukowe to zróżnicowane działania służące do poznania w sposób dokładny, rzetelny i wyczerpujący wybranej do badań rzeczywistości.       Każde ba...

plik doc

łobocki

METODA BIOGRAFICZNA- Łobocki - opis
METODA BIOGRAFICZNA Metoda biograficzna szersze zastosowane znalazła szczególnie w badaniach socjologicznych. Występuje tam również pod nazwą metody badan biograficznych, metody dokumentów autobiograficznych lub biograficznych albo metody „dokumentów osobistych” czy „dokumentów ludzkich”. Ostatnio coraz częściej stosowana w badaniach pedagogicznych i psychologicznych Tamże, str. 293. Wyróżnia się dwie odmiany metody biograficznej:     &n...

plik doc

Metodologia badań pedagogicznych

Notatki te zostały przygotowane na egzamin z Metodologii badań pedagogicznych. Notatki na podstawie wykładów oraz książki - M.Łobocki "Metody i techniki badań pedagogicznych"
POJĘCIE NAUKI: * społeczna działalność, której celem jest poznanie rzeczywistości, aby ją opanować i zmieniać pod kątem potrzeb człowieka * potocznie: czynność uczenia kogoś lub uczenia się * przedmiot nauczania w szkołach * każda dyscyplina naukowa uprawiana w zespołach badawczych, instytucjach naukowyc...

plik doc

Metodologia badań pedagogicznych

Notatki do egzaminu z przedmiotu - Metodologia badań pedagogicznych. Zostały napisane na podstawie slajdów z wykładów oraz książki M. Łobockiego "Metody i techniki badań pedagogicznych"
POJĘCIE NAUKI: * społeczna działalność, której celem jest poznanie rzeczywistości, aby ją opanować i zmieniać pod kątem potrzeb człowieka * potocznie: czynność uczenia kogoś lub uczenia się * przedmiot nauczania w szkołach * każda dyscyplina naukowa uprawiana w zespołach badawczych, instytucja...

plik doc

pedagogika - metodologia

metodologia
Podstawowe pojęcia.       Praca naukowa Na początek warto przybliżyć termin: praca naukowa. Według współczesnych metodologów praca naukowa to taka działalność człowieka, w wyniku której powstaje "coś nowego" w kategoriach ogólnoludzkich, w sensie obiektywnym, w zakresie czynu lub dzieła uprzedmiotowionego, poprzez: stosowanie znanych metod i uzyskiwanie nieznanego rezultatu ; przy użyciu metody naukowej, a celem finalnym tej pracy jest słowne opisanie uzyskan...