ikona pliku doc

Metodologia badań pedagogicznych notatki

Całość materiału na zaliczenie z metodologii badań pedagogicznych


  1254 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1254
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 64,50 kB.


1.Istota i znaczenie metodologii w naukach społecznych 1 .METODOLOGIA - jest nauką o zasadach i sposobach postępowania badawczego stosowanych w pedagogice. Sposoby= metody i techniki postępowania badawczego to procedury badań pedagogicznych, związane z ich konstruowaniem, gromadzeniem i opracowywaniem materiału badawczegoRodzaje bad ped –teoretyczn(służ bud teor nauk) –opisow(ich cel jest ilośćow charakterystyk populacji obiekt zjawisk zdarz ukaz zjaw któr wyjaśni Moz być jednoznacz oczywist) –projektując(przewidują wywoł ścośl określ zjaw czyli zmienn nzależn i kontrolę skutk czyl z zależnbędąc ich wynik) –diagnostyczn(zmierz do ustal przycz danego stan rzecz służ rozpoznaw zjawisk ped rejestr przejawy zachow niewłaśc zmierz do ich popraw opis ma chartka analitycz)-wyjaśniając(cel jes ustal istot Bad fakt zjaw i proc związ z wych kszałc i samokształtow czł wchodz w skład dziedziny poznan ped) –weryfikacyjne(służ potwierdz/odrzuc hipotezy o zachodz związk pom fakt zjaw proc w sytuacji gdy w teor nauk nie możn znaleźć prawidłow ogól wyjaśniaj Bad obiekty) –prognostyczne(na podst Bad diagnprzewid zdarz i proc społ)-biograf (gdy żyć jed jest istot w Bad, przedm zainteresamowiedz sprawn czł odnosz się do otacz go świat, diagnoz czas w pojmow świat odp na pty w jaki spos czł porusz sięw tak skomplik świec.B. Rodzaje błędów w badaniach :-brak precyzji w formułowaniu celów i hipotez badawczych-Niedokładność formułowania celów badawczych- zbyt ogólne lub zbyt szczegółowe-Uwzględnienie w formułowaniu celów badań wynikania przyczynowo-skutkowego badanych zmiennych. -Napomina się o potrzebie uzasadniania sformułowanych celów. 2. Różne rozumienia metodologii- Preferowany w metodologii neopozytywistyczny model badań naukowych -> przekładanie badań ilościowych nad jakościowymi- W pedagogice wywodzącej się z psychologii humanistycznej liczą się badania jakościowe (bardziej od ilo
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 64,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!