ikona pliku doc

metodologia badań pedagogicznych notatki

praca samokształceniowa


  125 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 125
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 35.50 kB.


W1/Z/2011/PED/MUN
GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA
IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA
W MYSŁOWICACH
PRACA PISEMNA
BEZ BEZPOŚREDNIEGO UCZESTNICTWA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
Nazwisko i imię studenta       Kąckowska Natalia
Kierunek                   Pedagogika
Specjalność                   Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Nr albumu                   14985
Semestr                   I
Grupa ćwiczeniowa             MU- PEDAGOGIKA/ WYKŁADOWA 1
Przedmiot                   Metodologia badań społecznych
Opiekun przedmiotu:       dr Maria Szymańska
Temat referatu:             Analiza metodologiczna artykułu pt. „Rozumienie pojęć przez dzieci sześcioletnie a ich poziom inteligencji”, autorstwa Gabrieli Mazurek.

Niniejsza praca stanowić będzie analizę artykułu, który ukazał się w numerze 1-2 (10-11) „Nauczyciela i szkoły” z 2001roku. Autorką artykułu jest Pani Gabriela Mazurek, a jego tytuł brzmi następująco:
„Rozumienie pojęć przez dzieci sześcioletnie a ich poziom inteligencji”.
Autorka we wnioskach wykazała, za pomocą swoich badań oraz porównaniu ich wyników z wynikami badań liczących się przedstawicieli psychologii i pedagogiki, iż istnieje duża zależność między poziomem inteligencji a rozumieniem pojęć przez dzieci sześcioletnie.
Pierwszy etap swojej pracy badawczej badaczka rozpoczęła od określenia terminu „pojęcie”. W swoim artykule cytuje m.in. M. Przetacznik- Gierowską oraz G. Makiełło- Jarżę, twierdząc, iż „pojęcia należą do tych form odzwierciedlania świata w świadomości człowieka, które mają charakter zjawisk intelektualnych- myśli. Są one zarazem wytworem czynności myślenia, powstają w wyniku przeprowadzania przez jednostkę rozmaitych operacji, a przede wszystkim abstrahowania i uogólniania.”
      Przetacznik- Gierowska M., Makiełło- Jarża G., "Podstawy psychologii ogólnej", Warszawa 1989, s. 63 Kolejny cytat, jaki autorka umieściła w swoim artykule to cytat
Z. Cackowskiego: „pojęcie to myśl, któr
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 35.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!