ikona pliku doc

METODOLOGIA ankieta wywiad obserwacja eksperyment focus monografia notatki

Metodologia badań pedagogicznych wykład 2 Ankieta,wywiad,obserwacja,focus,badanie monograficzne,eksperyment - wyjasnienie pojęć, wady i zalety, standaryzacja


  2342 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2342
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 90,50 kB.


Metodologia badań pedagogicznych wykład 3
temat: ANKIETA, WYWIAD, OBSERWACJA, EKSPERYMENT, BADANIA MONOGRAFICZNE, FOCUS
ANKIETA
Ankieta – najprostsza technika badawcza
Podstawowe rodzaje ankiet
      audytoryjna
      pocztowa
      otwarta
      internetowa
Ankieta audytoryjna
      najczęściej stosowana
      rozdajemy ankiety wyselekcjonowanej z populacji grupie
ZALETY
WADY
      badacz kontroluje respondentów
(w tym sensie, że ich obserwuje, więc wie jaki jest ich stosunek do badania)
      duże ryzyko wystąpienia efektu sponsora
(efekt sponsora – jest to obecność osoby, od której ankietowani są w jakiś sposób zależni np. młodzież szkolna-nauczyciel, wojsko-dowódca, lekarze-ordynator)
      łatwy dostęp do dużej grupy
      trudność w zapewnieniu ankietowanych o zupełnej anonimowości
      niskie koszty
Ankieta pocztowa
      wysyłamy do respondentów ankietę i kopertę zwrotną ze znaczkiem
ZALETY
WADY
      wysoki wskaźnik wiarygodności treści
      bardzo wysokie koszty
(ankiety i koperty zwrotne ze znaczkiem trzeba przygotować dla wszystkich respondentów co np. przy ilości 1000 osób jest bardzo kosztowne)
      niski odsetek zwrotów
(wraca tylko około 30% ankiet)
      brak kontroli badacza
(nie mamy pewności, ze ankietę wypełnia właściwa, wyselekcjonowana osoba)
Ankieta otwarta
      polega na wyłożeniu ankiet w ogólnodostępnym miejscu, z jakąś formą zaproszenia do jej wypełnienia
ZALETY
WADY
      pozwala na ujawnianie problemów, jakie wymagają dalszej diagnozy
      brak reprezentatywności próby
(próba jest przypadkowa i celowa)
      możliwa stosunkowo wysoka frekwencja
Uwaga:
JEŚLI PRÓBA NIE JEST REPREZENTATYWNA TO NIE MOŻEMY WNIOSKOWAĆ Z PRÓBY NA POPULACJĘ
Ankieta internetowa
ZALETY
WADY
      bardzo wysoki odsetek uczestników
      zerowa reprezentatywność
WYWIAD
Standaryzacja – jest to stopień precyzji wyznaczany przez zakres swobody pozostawiony badaczowi
Punkty wyznaczające za
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 90,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!