ikona pliku doc

metodologia notatki

metodologia


ocena: 4.0, 4
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19,50 kB.


Badania ankietowe i eksperyment laboratoryjny to techniki stosowane w:
- badaniach behawioralnych
- badaniach ilościowych
- analizie systemowej
Proszę wymienić elementy analizy systemowej:????
W klasycznym ujęciu Eastona Analiza systemowa obejmuje:
-"wejście" systemu (poparcie i żądania zmian);
-konwersję wewnątrzsystemową (przełożenie języka zewnętrznego - np. żądań – na język właściwy danemu systemowi);
-wytwory systemu (dążenia i działania polityczne);
-sprzężenia zwrotne między "wejściem" a "wyjściem";
-środki służące utrzymaniu systemu wobec napięć pochodzących z otoczenia systemu albo wywołanych wewnątrz systemu;
-granice systemu
Easton, K.W. Deutsch, T. Parsona to przedstawiciele:
- analizy systemowej
- analizy decyzyjnej
- analizy porównawczej
Proszę wymienić elementy etapu opracowania wyników badań:
- przygotowanie danych do analizy ilościowej i jakościowej
- weryfikacja
- selekcja
- klasyfikacja
- kategoryzacja
- skalowanie danych
Warstwowy dobór próby reprezentacyjnej związany jest:
cechami demograficznymi badanej populacji
cechami, jakimi powinni odpowiadać respondenci
jednostkami administracyjno-terytorialnymi
J.Watson, B.F. Skinner, G.A. Almond to przedstawiciele:
marksizmu
torii racjonalnego wyboru
behawioryzmu
Funkcje politologii:
- funkcja konceptualizacyjno – opisowa - polega na dostarczeniu badaczom w ramach ich macierzystej dyscypliny i poza nią określonego zasobu pojęć i kategorii oraz reguł opisu odzwierciedlającego treści rzeczywistości przewidzianych w tych kategoriach i pojęciach rozpatrywanych z punktu widzenia polityki.
- funkcja wyjaśniająca - polega na dostarczeniu określonych wyjaśnień zjawisk i procesów politycznych na tle ustalonych prawidłowości i faktów
- funkcja prognostyczna - polega na konstrukcji przewidywań na tle twierdzeń, które zostały wykorzystane do wyjaśniania
- funkcja metodologiczno – oceniająca - polega na formułowaniu ocen przydatno
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!