ikona pliku doc

Metoda Dobrego Startu notatki

MDS


ocena: 4.0, 7
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 91.00 kB.


METODA DOBREGO STARTU
Opracowała Beata Nowicka

      Założenia i cele metody.
Założeniem MDS jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych : wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych { czucie ruchu}, motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami czyli integracji percepcyjno – motorycznej. Są to funkcje które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania.
Usprawnianie w tym zakresie , jak również kształtowanie lateralizacji i orientacji w prawej i lewej stronie ciała, jest wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania , natomiast niezbędne dla dzieci , u których występują opóźnienia rozwoju tych funkcji.
Doskonalenie integracji percepcyjno – motorycznej i kompetencji językowych ułatwia naukę czytania i pisania wszystkim dzieciom. Natomiast wyrównywanie dysharmonii rozwojowych w przypadku dzieci „ryzyka dysleksji” może skutecznie zapobiegać powstawaniu niepowodzeń szkolnych. W przypadku dzieci opóźnionych w rozwoju, udział w ćwiczeniach służy rehabilitacji zaburzeń rozwoju psychomotorycznego i pomaga im zmniejszyć trudności w opanowywaniu skomplikowanych umiejętności szkolnych.
Metoda MDS oddziałowuje również korzystnie na sferę pozaintelektualną { procesy emocjonalne i zachowania społeczne } oraz na rozwój mowy dziecka.
Metoda ta , ma nie tylko aspekt profilaktyczno – terapeutyczny , ale również diagnostyczny. Na podstawie obserwacji zachowania dziecka, analizy trudności występujących przy wykonywaniu ćwiczeń oraz popełnionych błędów , pozwala wnioskować o ich przyczynach, tzn. rodzaju i głębokości zaburzeń.
      Modyfikacje Metody Dobrego Startu i ich zastosowanie.
Metoda Dobrego Startu wszechstronnie oddziałowuje na rozwój psychomotoryczny dziecka i ułatwia naukę czytania i pisania. Dlatego też może być wykorzystywana w pracy z dziećmi o prawidłowym rozwoju – w celu stymulowania go
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 91.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!