ikona pliku docx

Metoda dializacyjna CADO notatki

metoda dializacyjna CADO


  275 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 275
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 47.34 kB.


Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

EDUKACJA PACJENTA Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK LECZONEGO METODĄ CADO

Pielęgniarstwo II° I rok Gr. 13

Wronka Wioleta

Wolf Aleksandra

Zabłocka-Chruścik Weronika

Zając Sławomir

Wrona Wojciech

Rzońca Mateusz

Spis treści

  1.   Przewlekła niewydolności nerek

1. Co to jest przewlekła niewydolność nerek?

2. Najczęstsze przyczyny przewlekłej niewydolności nerek.

3. Etapy przewlekłej niewydolności  nerek.

4. Objawy przewlekłej niewydolności nerek.

5. Sposoby leczenia przewlekłej niewydolności nerek.

6. Rodzaje leczenia nerkozastępczego.

  1.   Edukacja pacjenta leczonego metodą CADO 

l. Zalecenia dietetyczne dla pacjentów leczonych metodą CADO.

   2.Wysiłek fizyczny u pacjentów leczonych metodą CADO.

3. Pielęgnacja miejsca ujścia cewnika.

4. Rodzaje płynów do dializy

5. Zasady, których należy przestrzegać podczas wymiany płynów.

6. Kontrola parametrów i interpretacja wyników.

7. Powikłania dializy otrzewnowej.

8. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej.

9. Przyjmowanie leków u pacjentów dializowanych metodą CADO.

10. Jak powinno wyglądać pomieszczenie do dializy?

I. Przewlekła niewydolność nerek

1. Co to jest przewlekła niewydolność nerek?

Przewlekłą niewydolnością nerek nazywamy wieloobjawowy zespół chorobowy, któryjest następstwem długotrwałego, postępującego i nieodwracalnego upośledzenia czynności cewek i kłębuszków nerkowych oraz zwłóknienia tkanki śródmiąższowej. Utrata czynnych nefronów zaburza pracę nerek i uniemożliwia utrzymanie homeostazy ogólnoustrojowej. Nasilenia zaburzeń homeostazy zależy od stopnia niewydolności nerek, czyli od liczby czynnych nefronów.

2. Najczęstsze przyczyny przewlekłej niewydolności nerek:

  1.  nefropatia cukrzycowa;
  2.  nefropatia nadciśnieniowa
  3.  śródmiąższowe zapalenie nerek
  1.  przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek
  1.  wielotorbielowate zapalenie nerek
  1.  nefropatia zaporowa
  1.  choroby zapalne drobnych i średnich tętnic

3. Etapy przewlekłej niewydolności nerek

1. Choroba bez upośledzenia funkcji nerek -GFR>90ml/min.

2. Łagodna (utaj ona) PNN - GFR 90-60 ml/min, okres charakteryzuje się brakiem objawów klinicznych, stężenie kreatyniny we krwi w granicach normy, pojawia się białkomocz i upośledzone zgęszczanie moczu.

3. Niewydolność umiarkowana (wyrównana); GFR 30-60 ml/min, stężenie kreatyniny może przekraczać normę lub mieć wartość prawidłową, pojawia się wielomocz i nykturia oraz upośledzone wydalanie fosforanów, u części chorych stwierdza się nadciśnienie tętnicze i niedokrwistość.

4. Niewyrównana (ciężka) PNN -GF R <3 Oml/min, charakteryzuje się podwyższonym stężeniem we krwi kreatyniny, mocznika i fosforanów, kwasicą metaboliczną, nadciśnieniem, znaczną niedokrwistością, objawami neuropatii i niedożywienia.5. Niewydolność schyłkowa - GFR< 10ml/min, jest to zejściowa postać PNN, W tymwypadku możemy wyróżnić leczenie zachowawcze- dializę lub leczenie nerko zastępcze -przeszczep nerki.

4. Objawy przewlekłej niewydolności nerek

 

W miarę postępu choroby we krwi gromadzą się tzw. toksyny mocznicowe, głównieśrednio i drobnocząsteczkowe produkty przemiany białek. Zmniejsza się wytwarzanie przez nerki erytropoetyny co wraz z innymi czynnikami jak: niedobór żelaza czy kwasu foliowego prowadzi do niedokrwistości. Zaburzone jest także wytwarzanie kalcytriolu w wyniku czego dochodzi do hipokalcemii (zaburzeń gospodarki wapniowej) i późniejszej nadczynności przytarczyc. Nerki tracą zdolność...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 47.34 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!