ikona pliku docx

Metale projekt sem. 7 notatki

Pierwsza część obliczeń do projektu hali z konstrukcji metalowych. Poltechnika Gdańska 7 sem. zaoczne


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 48.87 kB.


6

  1.  Określenie głównych wymiarów hali:

- typ kratownicy: 2

- rozstaw płatwi:

- rozpiętość wiązara kratowego: B = 21,0m

- nachylenie połaci:

- rozstaw węzłów kratownicy: 2000mm

- wysokość słupa: H = 11,5m

- rozstaw wiązarów:

- długość całkowita hali:

- wysokość kratownicy w środku rozpiętości:

2.0 Zestawienie obciążeń

2.1 Obciążenie śniegiem (S)

- lokalizacja obiektu: Słupsk strefa śniegowa III;

-

A Wysokość nad poziomem morza [m] , dla Słupska A = 22m

Obciążenie śniegiem dachu:

Wyznaczenie obciążenia śniegiem rozłożonego na połaci dachu:

Obciążenie śniegiem dachu w trwałej i przejściowej sytuacji obliczeniowej:

2.2 Obciążenie wiatrem

A. Lokalizacja obiektu:

- strefa obciążenia wiatrem: II

- Słupsk 22m n.p.m.

- rodzaj terenu: podmiejski kategoria terenu III

- określenie podstawowej prędkości wiatru:

- określenie podstawowego ciśnienia prędkości wiatru:

- określenie bazowej prędkości wiatru:

- określenie wysokości odniesienia:

  1.  Dla ścian D i E:
  1.  Dla ścian A, B i C (odległość od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy ):

- określenie współczynnika ekspozycji:

  1.  Dla terenu kategorii III

- średnie ciśnienie prędkości:

- określenie wartości szczytowej ciśnienia prędkości wiatru:

  1.  Pola ścian pionowych

Pola ścian (obliczenia wykonane w AutoCadzie):

Pole A: 28,51m2

Pole B: 192,95m2

Pole D = E = 442,75m2 

- określenie współczynników ciśnienia zewnętrznego dla ścian Tablica 7.1):

 

 

- Pola dachów dwuspadowych (obliczono w AutoCadzie):

Pole F = 14,98m2

Pole G = 158,53m2

Pole H = 620m2

Pole I = 620m2

Pole J  = 188,5m2

- określenie współczynników ciśnienia zewnętrznego dla połaci dachu: (Tablica 7.4a)

ŚCIANY PIONOWE

POŁAĆ

POLE

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

POW. [m2]

28,51

192,95

-

442,75

442,75

14,98

158,53

620

620

188,5

Cpe

-1,2

-0,8

-

0,74

-0,38<...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 48.87 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!