plik docx

Historia wewnnętrzna jelita

opis najciekawszych zagadnień z książki
HISTORIA WEWNĘTRZNA, JELITA- NAJBARDZIEJ FASCYNUJĄCY ORGAN NASZEGO CIAŁA Bekisz Łukasz Nr albumu: 10740 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa W Poznaniu Kierunek: Bezpieczeństwo Zdrowotne Specjalność: Ratownictwo Medyczne Poznań 2018 3 „Historia wewnętrzna, Jelita- najbardziej fascynujący organ naszego ciała” okazała się bestsellerem na skalę światową. Książka ta ukazuje jelita jako najciekawszy organ ludzkiego ciała. Pisana prostym...

plik pdf

pomiar glikemi konspekt


JESTEM PIELĘGNIARKĄ | Konspekt – plan edukacji pacjenta Pomiar glikemii Prezentujemy program edukacyjny dla pacjenta z cukrzycą de novo typu 1 leczonego za pomocą intensywnej insulinoterapii – pomiar glikemii, ponieważ dla edukatorów ds. diabetologii ważne są narzędzia, które mogą pomóc w organizacji i przebiegu procesu nauczania i uczenia się. mgr TERESA TOMASZEWSKA Tytuł edukacji: Program edukacyjny dla pacjenta z cukrzycą de novo typu 1 leczonego za pomocą intensywnej insulinoterap...

plik docx

Proces pielęgnowania ICNP PEDIATRIA


Plan opieki wg ICNP na podstawie opisu przypadku Opis przypadku Niemowlę 7-miesięczne, zostało przyjęte do oddziału pediatrycznego z powodu oddawania od 2 dni luźnych stolców z domieszką śluzu (8/dobę). Dziecko silnie gorączkuje do 39°C. Zauważono: apatię, szare zabarwienie skóry, utratę jej elastyczności, ciemię i gałki oczne zapadnięte. Śluzówki jamy ustnej wysuszone, czerwone usta, skóra na pośladkach żywoczerwona. Na zlecenie lekarza podłączono kroplówkę uzupełniającą niedobory...

plik docx

Stwardnienie rozsiane cz.3

Materiał potrzebny do zaliczenia semestru i egzaminu końcowego z opieki pielęgniarskiej nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym. Notatki z wykładów i ćwiczeń.
„ Leczenie zaburzeń oddawania moczu” 1. Okresowe samocewnikowanie 2. Założenie cewnika na stałe 3. Leczenie operacyjne 4. = EDUKACJA PACJENTA I RODZINY = - Nauka podawania leków - Nauka radzenia sobie ze skutkami ubocznymi leków = PODSTAWOWE POJĘCIA = - Niedowład - zmniejszenie siły lub ograniczenie zakresu ruchu pows...

plik docx

JAKOŚĆ OPIEKI ZDROWOTNEJ


Jakość opieki zdrowotnej to stopień, do jakiego usługi zdrowotne, obejmujące jednostki, jak i całe populacje, zwiększają prawdopodobieństwo osiągnięcia pożądanych efektów zdrowotnych oraz wykazują zgodność z aktualną, profesjonalną wiedzą (Lorh) Jakość opieki pielęgniarskiej – stopień, w jakim opieka ta, wykazując zgodność z aktualną, profesjonalną wiedzą przyczynia się do osiągnięcia pożądanych efektów w stanie zdrowia osób oraz zwiększa ich zdolność do samoopieki i samopielęgnacji (P...

plik doc

diagnostyka - różnicowanie biegunek

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA BIEGUNEK. BIEGUNKA  zaburzenie równowagi między mechanizmami wydzielania i wchłaniania z jelit z pobudzeniem perystaltyki. Nie jest biegunką częste oddawanie stolca o prawidłowej konsystencji! Fałszywe biegunki  wskutek zatrzymania stolca dochodzi do jego upłynnienia w jelicie. 40% substancji suchej w stolcu  norma 15%  stolce papkowate 10%  stolce biegunkowe Dziennie przechodzi przez przewód pokarmowy około 10 l. płynu, z tego 8,5 l. zostaje wchłonięte w jelicie cie...

plik docx

Pomoc przedlekarska

Notatka z pierwszej pomocy przedlekarskiej
1. Złota godzina- czas od wypadku do momentu kiedy osoba trafi do szpitala, czas nie powinien być dłuższy niż 60 min Platynowa minuty- pierwsze minuty udzielenia pierwszej pomocy po wypadku ( 4-6) min Nawrót kapilarny- to badanie orientacyjne mające na celu ocenę perfuzji obwodowej. Polega na uciskaniu przez 5 s paznokcia po zwolnieniu ucisku mierzony jest czas, jaki upływa do momentu powrotu koloru skóry 2. Pierwsza pomoc- zespół czynności po...

plik docx

kryteria ACR Zimmerman


Tabela 21.4. Kryteria klasyfikacyjne reumatoidalnego za palenia stawów (ACR 1987) Kryteria Definicja Sztywność poranna w stawach i wo- Sztywność poranna stawów kół nich. utrzymująca się co najmniej 1 godz. do wystąpienia znacznej poprawy. Zapalenie trzech Jednoczesny obrzęk lub wysięk lub więcej sta- trzech stawów, stwierdzony przez lekarza. Obecność tylko kostnego pogrubie- nia stawu nie spełnia kryterium (14 możliwych stawów po stronie prawej...

plik docx

Notatki z ginekologii

Notatki z ginekologi przydatne do zaliczenia przedmiotu na 2 roku pielęgniarstwa
14% osób starszych w społeczeństwie (Polska) 19% osób starszych w woj. Mazowieckim (~co 5 osoba) Zjawisko ageizmu – dyskryminacja z uwagi na wiek ŚREDNIA DŁUGOŚĆ ŻYCIA K 81 lat         skutkuje to samotnością wśród kobiet M 72 lata Na Mazowszu     Jeden PODoddział geriatryczny (10 łóżek)     13 lekarzy geriatrów 65 – 70 r.ż. wczesna starość STAROŚĆ  ...