ikona pliku doc

medycyna ratunkowa notatki


  475 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 475
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 139.50 kB.


I. UKŁAD KRWIONOŚNY 1. Zatrzymanie krążenia i oddechu A. Migotanie komór - wykonać resuscytację (ABC) - defibrylacja 3 razy (200,300,360J) - intubacja, założenie wkłucia - adrenalina 1 mg co 3 ? 5 min - defibrylacja 360J kilka razy do 1 min. - lidokaina 1,5 mg/kg co 3 ? 5 min - bretylium 5 mg/kg; po 5 min. 10 mg/kg - prokainamid 30 mg/min. do max. 17 mg/kg - dwuwęglan sodu 1mEq/kg - defibrylacja 360J przez 30 ? 60 s po każdej dawce leku B. Rozkojarzenie elektromechaniczne - resuscytacja, intubacja, wkłucie, ocena przepływu - ustalenie przyczyny (hipowolemia, niedotlenienie, tamponada serca, odma zastawkowa, hipotermia, zator t. pł., przedawkowanie leków p-depresyjnych, naparstnicy, ?-blokerów, blokerów k. Ca, hiperkaliemia , kwasica, zawał) i leczenie przyczynowe - adrenalina 1 mg co 3 ? 5 min. - atropina 1 mg (gdy HR < 60/min.) co 3 ? 5 min. (max. 0,04 mg/kg) C. Asystolia - resuscytacja, intubacja, wkłucie, potwierdzenie (EKG) - ustalenie przyczyny (niedotlenienie, hiperkaliemia, hipokaliemia, kwasica, hipotermia, przedawkowanie leków) - rozważyć przezskórną stymulację serca - adrenalina 1 mg co 3 ? 5 min. - atropina 1 mg co 3 ? 5 min. (max. 0,04 mg/kg) - rozważyć odstąpienie od resuscytacji (również w przypadku innych rytmów agonalnych) 2. Wstrząs - udrożnienie dróg oddechowych (ewentualna intubacja) oraz podanie tlenu - wkłucie i podanie 500 ml krystaloidu (0,9% NaCl lub p. Ringera) - płynoterapia do dawki całkowitej 2000 ml - leczenie wazopresyjne (Levonor 0,5 ? 30 ?g/min. lub Dopamina 5 ? 20 ?g/kg/min.) - Dobutamina 2,5 ? 10 ?g/kg/min. 3. Omdlenia Przyczyny: kardiologiczne (zaburzenia rytmu serca, zwężenie drogi odpływu krwi z lewej komory, niedokrwienie, zaburzenia przewodnictwa), wazowagalne (stres), ortostatyczne, nadwrażliwość zatoki szyjnej, neurologiczne, inne (psychogenne, zatrucie, hipoksja, zatorowość płucna, hipoglikemia) - resuscytacja (A
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 139.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!