plik docx

cukrzyca


Definicja:     Cukrzyca jest to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania i/lub działania insuliny     Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych Cukrzyca typu 1 rozwija się u predysponowanych genetycznie osób, u których na skutek dodatkowego działania czynników środowiskowych dochodzi do...

plik doc

porod rodzinny

porod rodzinny
PORÓD RODZINNY Poród rodzinny to poród, w którym rodzącej towarzyszy osoba bliska emocjonalnie. Jest to najczęściej mąż, partner lub inna osoba np. matka, siostra, przyjaciółka. W Polsce większość szpitali ogranicza obecność rodziny do 1-2 osób, natomiast w USA i zach. Europie może ich być znacznie więcej, w tym również dzieci. Wg. literatury i standardów WHO poród rodzinny to poród, podczas którego rodząca może liczyć na:     Obecność osób bliskich.  ...

plik doc

preparaty do uodpornienia biernego


Preparaty do uodpornienia biernego Zastosowanie gotowych przeciwciał pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego     Lecznicze – niedobory immunologiczne, choroba (błonica, zatrucie jadem kiełbasianym), ukąszenie węża     Profilaktyczne – w osłabieniu organizmu po chorobie, w przypadkach rozległych zranień, oparzeń, po zabiegach operacyjnych, po kontakcie z chorym na chorobę zakaźną. Surowice odpornościowe     Mogą być pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego...

plik docx

Pytania opieka długoterminowa


  

                            Imię i nazwisko………………………………………………………………..

1. Błony poliuretanowe wykorzystywane są do zaopatrywania:

        a) ran silnie sączących z żółtą martwicą rozpływną

      ...

plik docx

Błąd medyczny


Błąd medyczny , przyczyny, konsekwencje prawne

Przyjąć można, że błąd medyczny występuje wtedy, kiedy lekarz, pielęgniarka lub inny pracownik medyczny podczas wykonywania czynności zawodowych nie dołożył staranności lub przekroczył swoje kompetencje, czego konsekwencją jest utrata p...

plik pdf

Instrumenty promocji uslug medycznych


Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Wydział Zarządzania i Turystyki Ewa Tutaj Numer albumu: 12108 „Instrumenty promocji usług medycznych na przykładzie Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie” Praca magisterska na kierunku zarządzanie w zakresie zarządzania i administracji publicznej Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anna Czubała Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Katedra Zarządzania Tarnów, czerwiec 2013r. Spis treści: WSTĘP ....