plik odt

Konspekt - Pedagogika

Konspekt pedagogika

Temat: „Grypa – zapobieganie szerzeniu się zakażeń grypy”
Cele:
-Zapoznanie uczniów i rodziców z jednostką chorobową grypy
-Zapoznanie uczniów i rodziców z objawami grypy
-Zapoznanie uczniów i rodziców z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego
-Przekazanie uczniom i rodzicom materiałów informacyjnych
dotyczących zapobiegania zaka...

plik rtf

rola pielegniarki a rak

postepowanie
Życie człowieka jest procesem ciągłych zmian. Od narodzin do śmierci, od zdrowia do choroby, od młodości do starości, fenomenem życia i śmierci. Cierpienie i choroba stawiają przed każdym z nas zadanie przekroczenia samego siebie. W chorobie poznajemy siebie w nowym wymiarze, w takim, jakiego dotąd nie znaliśmy. Cierpienie, ból i śmierć to największe wyzwania, wobec których odkrywamy swą małość. Pokonanie trudności życiowych spowodowanych chorobą, wytrzymanie bólu fizycznego i...

plik odt

swot

swot zawodu pielęgniarki
Organizacja i zarządzanie z elementami ekonomiki zdrowia Materiały pomocnicze Analiza SWOT Wewnętrzne Silne Strony Waga Słabe Strony Waga 1. Duże umiejętności praktyczne 2. Szybkie nabieranie doświadczenia 3. Przydatność umiejętności i wiedzy w życiu codziennym 4. Wysoki pragmatyzm działania 5. Wysoki poziom wykształcenia personelu 6. Wysokie i cenione stanowiska w systemie opieki zdrowotnej 7. Wprowadzenie systemu ECTS(umożliwienie pracy w Unii Europe...

plik odt

SWOT

SWOT zawodu pielęgniarki
Organizacja i zarządzanie z elementami ekonomiki zdrowia Materiały pomocnicze Analiza SWOT Wewnętrzne Silne Strony Waga Słabe Strony Waga 1. Duże umiejętności praktyczne 2. Szybkie nabieranie doświadczenia 3. Przydatność umiejętności i wiedzy w życiu codziennym 4. Wysoki pragmatyzm działania 5. Wysoki poziom wykształcenia personelu 6. Wysokie i cenione stanowiska w systemie opieki zdrowotnej 7. Wprowadzenie systemu ECTS(umożliwienie pracy w Unii Europe...

plik docx

cukrzyca

rola pielęgniarki

Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z cukrzycą typu 2

Cukrzyca jest chorobą społeczną , dotyczy osób w każdym wieku, powoduje inwalidztwo przedwczesną śmierć  w wyniku powikłań . Obecnie w Polsce choruje na cukrzycę  około   1,5 miliona ludzi. Przewiduje się,  że w roku 2010 na cukrzycę zachoruje na świecie 239,3 miliona ludzi, tym samym...

plik doc

badania fizykalne

badania fizykalne
BADANIA FIZYKALNE Stan ogólny       Przytomność (skala Glasgow) – to ilościowy kontakt chorego z otoczeniem:                   przytomny - wszystko jest O.K.                   somnolencja - przysypiający, śpiący, reaguje na głos, jak przestaniemy mówić zasypia       sopor - reaguje na ból, szczypanie mostka....

plik doc

Farmakoologia

Notatki z 3 lat położnictwa z farmakologii
Definicja farmakologii nauka o właściwościach fizycznych i chemicznych leków, ich wpływie i mechanizmach działania na organizm, ich losach w ustroju, o ich zastosowaniu leczniczym i sposobie stosowania, działaniach niepożądanych, interakcjach i przeciwwskazaniach do stosowania leków Farmakokinetyka nauka o szybkości absorpcji i dyspozycji leków w ustroju, opierająca się na pomiarach stężenia leku w osoczu lub w moczu Lek (remedium, m...