ikona pliku doc

MEDIA notatki

MEDIA


ocena: 4.0, 7
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 61.00 kB.


Rola mediów we współczesnej edukacji
W ostatnich dwóch dziesięcioleciach obserwujemy gwałtowny przyrost wiedzy spowodowany głównie dynamicznym rozwojem technicznym. Wiedza ta powinna być przyswojona w trakcie nauki przez współczesnego człowieka. Tradycje metody nauczania, które w swej zasadniczej części opierania się na pamięciowym przyswajaniu wiedzy, nie są w stanie sprostać współczesnym wymogom dydaktycznym. Związane jest to z ograniczeniem czasu potrzebnego do przyswajania określonych partii materiału. Obecnie decydujące znaczenie dla stylu i sposobu nauczania ma dostęp do określonych technologii.
Upowszechnienie się technologii informatycznej wywiera ogromny wpływ na szkoły i przebiegający w nich proces kształcenia. Zjawisko informacji, czyli możliwość dostępu do różnych, często daleko umieszczonych danych, ich gromadzenie i generowanie nowych wiadomości zaczęło odgrywać ogromną rolę w naszym społeczeństwie. Dlatego nowy model edukacji powinien pomóc uczniom w przystosowaniu się do szybko zmieniającej się rzeczywistości. Pamięciowe opanowywanie wiadomości powinno być zastąpione opanowaniem metod wyszukiwania, gromadzenia i analizy informacji. Pozwoli to na efektywniejsze przygotowywanie człowieka do funkcjonowania we współczesnym świecie. Główne działania edukacji powinny się skupiać na wykształceniu u uczniów umiejętności poruszania się w gąszczu informacji, wybierania wiadomości wartościowych, a także na ukazywaniu struktury i hierarchiczności wiedzy. Wykorzystanie w tym celu nowych mediów w procesie uczenia się i nauczania pozwala na syntezę wizualną, słuchowa i dotykowa. Pozwala promować myślenie twórcze, które zacznie przenikać wszystkie aspekty uczenia się dziecka.
Dobrze zorganizowane zajęcia w szkole podstawowej mogą być wspomagane mediami edukacyjnymi. Jest to wymóg współczesnej dydaktyki.
 Ze względu na dużą atrakcyjność i efektywność są one szc
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 61.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!