ikona pliku doc

Mechanika teoria notatki

Mechanika semestr 2 AiR PŁ


  420 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 420
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 6.54 MB.


      Wyznaczanie chwilowej osi obrotu w ruchy kulistym ciała sztywnego, dla danej prędkości punktu A i danego kierunku prędkci B.
Prowadzimy płaszczyznę Pi przez punkty O i A oraz Pi1 przez O i B. Na linii przecięcia płaszczyzn dowolnie obieramy punkt K. Na Pi dowolnie obieramy punkt D i łączymy go z A. Wektor prędkości punktu A jest prostopadły to Pi, również na AD, więc rzut tego wektora na AD jest równy zero. Zgodnie z twierdzeniem, że rzuty prędkości dwóch punktów ciała sztywnego na prostą łączącą te punkty są sobie równe, wnioskujemy że prędkość równy zero jest również rzut wektora prędkości punktu D na AD. Również dla punktu O, prędkość jest równa zero, co widać po połączeniu punktu O z D (VD=0 i rzut na OD równy zero). Wektor VD jest prostopadły do płaszczyzny PI ponieważ jest prostopadły do obu prostych (OD i DA), gdyż rzuty na te proste są równe zero.
Identycznie dla płaszczyzny Pi1. Obieramy dowolny punkt E.
Z powyższych rozważań wynika że rzuty prędkości punktu K na płaszczyzny Pi i Pi1 są równe zero. Możliwe jest to tylko, gdy prędkość punktu K jest równa zero VK=0. Wniosek z tego jest taki, że prędkość wszystkich punktów leżących na prostej OK. jest równa zeru, więc krawędź OK jest chwilową osią obrotu.
      Prędkość punktu w ruchu złożonym.
Prędkość punktu A względem płaszczyzny Pi wynosi a jej wektor jest styczny do toru AA’ w punkcie A. Jest to prędkość względna. Prędkość punktu B, czyli punktu płaszczyzny Pi, w którym w chwili t znalazł się ruchomy punkt A jest równa a jej wektor jest styczny do BB1 i nazywa się prędkością unoszenia.
Prędkość bezwzględna:

      Przyspieszenie w ruchu złożonym. Przyspieszenie Coriolisa – wyprowadzenie metodą geometryczną.
Przyrosty mają te same kierunki (można je dodać algebraicznie) i wartości. Dodatkowe przyspieszenie wynikające z jednoczesnego ruchu względnego i r
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 6.54 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!