ikona pliku docx

MECHANIKA PŁYNÓW I notatki

1. Zjawisko włoskowatości: Inaczej kapilarnośc. Zjawisko wznoszenia się cieczy (gdy menisk jest wklśsły – zwilżanie) i opadanie cieczy ( gdy menisk jest wypukły ) w cienkich kapilarach spowodowanie dodatkowym ciśnieniem. 2. Zjawisko napięcia powierzchniowego: zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazowym lub inną cieczą. Polega na powstawaniu dodatkowych sił działających na powierzchnię cieczy w sposób kurczący ją (dla powierzchni wypukłej przyciągający do wnętrza cieczy, dla wklęsłej odwrotnie). Zjawisko to ma swoje źródło w siłach przyciągania pomiędzy molekułami cieczy. Występuje ono zawsze na granicy faz termodynamicznych, dlatego zwane jest też napięciem międzyfazowym . 3. Fontanna Herona: Fontanna Herona składa się z trzech naczyń. Jednego otwartego A (rys.1), w którym znajduje się wylot wodotrysku i dwóch naczyń B, C, zamkniętych służących do zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody u wylotu strumienia. Fontanna działa jeśli w naczyniu środkowym B będzie dostatecznie dużo wody, a sprężone powietrze z naczynia dolnego C zapewni dostatecznie wysokie ciśnienie. Powietrze w zbiornikach B i C będzie oczywiście sprężone przez wodę przepływającą z otwartego zbiornika A do zbiornika dolnego C. Efekt tego urządzenia jest duży, ale niestety krótki. Czas zależy od objętości naczyń zamkniętych B i C oraz średnicy wylotu wodotrysku. 4. Zjawisko Venturiego: zmiana przekroju zweżki powoduje zmianę predkości plynu a w konsekwencji zmianę ciśnienia p. 5. Paradoks hydrodynamiczny: Jeżeli w rurze, przez którą przepływa płyn(ciecz lub gaz), występuje zwężenie, to (zgodnie z doświadczeniem i teorią) w zwężeniu ciśnienie statyczne jest niższe niż przed i za zwężeniem.Błąd w potocznym rozumowaniu polega na założeniu, że płyn w zwężeniu zmniejsza swoją objętość proporcjonalnie do zmiany przekroju rury i tym samym powinno wzrastać ciśnienie. Jest jednak inaczej. Ściśliwość w wypadku małych prędkości (w stosunku do prędkości dźwięku w ośrodku) prawie nie występuje (nawet dla gazów). Płyn "radzi sobie" ze zwężeniem zwiększając prędkość przepływu. Oznacza to, że elementy płynu w obszarze początku zwężenia przyspieszają, natomiast w obszarze końca zwężenia zwalniają. Zmiana prędkości możliwa jest tylko poprzez działanie sił wewnątrz płynu, które wywołuje właśnie zmiana ciśnienia 6. Siła nośna: siła działająca na ciało poruszające się w płynie, prostopadła do kierunku ruchu. Najbardziej reprezentatywnym przykładem wykorzystania siły nośnej jest siła nośna skrzydła samolotu. 7. Efekt Magnusa: to zjawisko z zakresu dynamiki płynów, polegające na powstawaniu siły prostopadłej do kierunku ruchu, działającej na obracający się walec lub inną bryłę obrotową, poruszającą się względem płynu (cieczy, gazu).Zjawisko wpływa znacznie na przykład na tor lotu wirującej piłki, może być stosowane do wyznaczania prędkości przepływu płynu.


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 21,26 kB.


MECHANIKA PŁYNÓW I

 

  1.  Zjawisko włoskowatości: Inaczej kapilarnośc. Zjawisko wznoszenia się cieczy (gdy menisk jest wklśsły zwilżanie) i opadanie cieczy ( gdy menisk jest wypukły ) w cienkich kapilarach spowodowanie dodatkowym ciśnieniem.
  2.  Zjawisko napięcia powierzchniowego: zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazowym lub inną cieczą. Polega na powstawaniu dodatkowych sił działających na powierzchnię cieczy w sposób kurczący ją (dla powierzchni wypukłej przyciągający do wnętrza cieczy, dla wklęsłej odwrotnie). Zjawisko to ma swoje źródło w siłach przyciągania pomiędzy molekułami cieczy. Występuje ono zawsze na granicy faz termodynamicznych, dlatego zwane jest też napięciem międzyfazowym .
  3.  

    Fontanna HeronaFontanna Herona składa się z trzech naczyń. Jednego otwartego A (rys.1), w którym znajduje się wylot wodotrysku i dwóch naczyń B, C, zamkniętych służących do zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody u wylotu strumienia. Fontanna działa jeśli w naczyniu środkowym B będzie dostatecznie dużo wody, a sprężone powietrze z naczynia dolnego C zapewni dostatecznie wysokie ciśnienie. Powietrze w zbiornikach B i C będzie oczywiście sprężone przez wodę przepływającą z otwartego zbiornika A do zbiornika dolnego C. Efekt tego urządzenia jest duży, ale niestety krótki. Czas zależy od objętości naczyń zamkniętych B i C oraz średnicy wylotu wodotrysku.
  4.  Zjawisko Venturiego:  zmiana przekroju zweżki powoduje zmianę predkości plynu a w konsekwencji zmianę  ciśnienia p.
  5.  Paradoks hydrodynamiczny: Jeżeli w rurze, przez którą przepływa płyn(ciecz lub gaz), występuje zwężenie, to (zgodnie z doświadczeniem i teorią) w zwężeniu ciśnienie statyczne jest niższe niż przed i za zwężeniem.Błąd w potocznym rozumowaniu polega na założeniu, że płyn w zwężeniu zmniejsza swoją objętość proporcjonalnie do zmiany przekroju rury i tym samym powinno wzrastać ciśnienie. Jest jednak inaczej. Ściśliwość w wypadku małych prędkości (w stosunku do prędkości dźwięku w ośrodku) prawie nie występuje (nawet dla gazów). Płyn "radzi sobie" ze zwężeniem zwiększając prędkość przepływu. Oznacza to, że elementy płynu w obszarze początku zwężenia przyspieszają, natomiast w obszarze końca zwężenia zwalniają. Zmiana prędkości możliwa jest tylko poprzez działanie sił wewnątrz płynu, które wywołuje właśnie zmiana ciśnienia
  6.  Siła nośnasiła działająca na ciało poruszające się w płynie, prostopadła do kierunku ruchu. Najbardziej reprezentatywnym przykładem wykorzystania siły nośnej jest siła nośna skrzydła samolotu.
  7.   Efekt Magnusa: to zjawisko z zakresu dynamiki płynów, polegające na powstawaniu siły prostopadłej do kierunku ruchu, działającej na obracający się walec lub inną bryłę obrotową, poruszającą się względem płynu (cieczygazu).Zjawisko wpływa znacznie na przykład na tor lotu wirującej piłki, może być stosowane do wyznaczania prędkości przepływu płynu.

8.      Zjawisko kawitacji: jest zjawiskiem polegającym na gwałtownejprzemianie fazowej z fazy ciekłej w fazę gazową pod wpływem zmianyciśnienia. Jeżeli ciecz gwałtownie przyśpiesza zgodnie z zasadą zachowania energiiciśnienie statyczne płynu musi zmaleć. Dzieje się tak np. w wąskim otworze przelotowym zaworu albo na powierzchni śruby napędowej statku.

  1.  Taran hydrauliczny: proste urządzenie do przepompowywania wody nie wymagające zewnętrznego zasilania energią, wykorzystujące zjawiskouderzenia hydraulicznego. Wykorzystuje naturalną energię przepływając...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 21,26 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!