plik pdf

teoria płyny

teori do ćwiczenia 5 z mechaniki płynów
MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 6 Wyznaczanie współczynnika wydatku przelewu Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości współczynnika wydatku dla różnych rodzajów przelewów oraz sporządzenie ich charakterystyk. 1. Wprowadzenie 1.1 Część teoretyczna Przelew jest to część przegrody wstawionej w strumień cieczy o swobodnym zwierciadle, przez którą może nastąpić przepływ, rys. 1. Krawędź ograniczającą strumień przelewowy nazywamy krawędzią prze...

plik doc

Mechanika płynów

Opracowanie pytań na egzamin z mechniki płynów
1. Statyka płynów 1.1 Ciśnienie a) Jakiego rodzaju naprężenie reprezentuje ciśnienie w płynie? Jest to naprężenie normalne (prostopadłe do powierzchni cieczy) b) Podać jednostkę ciśnienia w układnie SI oraz jej wymiar. Jest to jeden Pa, czyli Pascal. 1Pa = [N/m^2] c) Podać brzmienie prawa Eulera. Wartość ciśnienia jest niezależna od orientacji przestrzennej powierzchni, na którą ono działa. d) Podać brzmienie prawa Pascala Ciśnieni...

plik docx

mechanika płynów

PB

  1.  Gęstość.

Do podstawowych parametrów określających własności fizyczne płynów należą: gęstość, ciężar właściwy, lepkość.

Gęstość płynu w pewnym punkcie przestrzeni definiowana jest jako granica stosunku elementarnej masy płynu ∆m do zawierającej tę masę elementarnej objętości ∆τ, gdy...

plik pdf

Mechanika Płynów Laboratorium - skrypt

Artur Bartosik \"Laboratorium Mechaniki Płynów\" skrypt
j e i a k n s w z ó ry ł k G o a ę k it e t w o i i l kŚ b i i n B h c e t i l o P j e i a k n s w z ó ry ł k G o a ę k it e t w o i i l kŚ b i i n B h c e t i l o P j e i a k n s w z ó ry ł k G o a ę k it e t w o i i l kŚ b i i n B h c e t i l o P j e i a k n s w z ó ry ł k G o a ę k it e t w o i i l kŚ b i i n B h c e t i l o P j e i a k n s w z ó ry ł k G o a ę k it e t w o i i l kŚ b i i n B h c e t i l o P j e i a k n s...

plik pdf

Metody wizualizacji w tunelu aerodynamicznym

Krótka charakterystyka metod wizualizacji przepływu w tunelu aerodynamicznym.
POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Techniki wizualizacji opływów Kieś Dariusz II MDLiK grupa L-03 Rozróżniamy opływy: -laminarne -przejściowe -turbulentne Wizualizacja opływów dowolnych obiektów pozwana na określenie rodzaju opływu w danym stanie i położeniu badanego obiektu, wykrycie turbulencji, wirów oraz oderwania strug powietrza opływającego. Badania opływów stosując odpowiedniej t...