ikona pliku doc

Mechanika płynów notatki

Opracowanie pytań na egzamin z mechniki płynów


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 4,15 MB.1. Statyka płynów
1.1 Ciśnienie
a) Jakiego rodzaju naprężenie reprezentuje ciśnienie w płynie?
Jest to naprężenie normalne (prostopadłe do powierzchni cieczy)
b) Podać jednostkę ciśnienia w układnie SI oraz jej wymiar.
Jest to jeden Pa, czyli Pascal. 1Pa = [N/m^2]
c) Podać brzmienie prawa Eulera.
Wartość ciśnienia jest niezależna od orientacji przestrzennej powierzchni, na którą ono działa.
d) Podać brzmienie prawa Pascala
Ciśnienie wewnątrz cieczy (p) pozostającej wyłącznie pod działaniem sił powierzchniowych jest równe ciśnieniu (p0) działającemu na jej powierzchnię p=p0
e) Ile wynosi tzw. normalne ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza w atmosferach fizycznych?
Normalne ciśnienie atmosferyczne (Pa) jest to przeciętne ciśnienie powietrza na poziomie morza wynosi ono 1[atm (atmosfera fizyczna)]
f) Ile wynosi tzw. normalne ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza w paskalach?
Wynosi ono 1013.25 hPa
g) Ile wynosi tzw. normalne ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza w metrach słupa wody?
Wynosi ono 10,329 mH2O
h) Podać i objaśnić wzór na normalne ciśnienie hydrostatyczne w punkcie cieczy.
Normalne ciśnienie hydrostatyczne wyraża wzór:
p = dF/dA [N/m^2 = Pa]
p – ciśnienie w punkcie
F – siła nacisku przypadająca na jednostkę powierzchni (A)
i) Co oznacza pojęcie ciśnienie bezwzględne w danym punkcie , ciśnienie średnie na danej powierzchni?
Ciśnienie bezwzględne stanowi sumę ciśnienia wywieranego przez ciecz i panującego nad jej powierzchnią ciśnienia atmosferycznego.
Ciśnienie średnie na danej powierzchni wyraża wzór: p = lim(ΔA->0) ΔF/ΔA jest to iloraz różnicowy siły nacisku na powierzchnię
j) Co oznacza pojęcie ciśnienie piezometryczne?
Suma wysokości rozpatrywanego punktu z i wysokości ciśnienia p/ρg wyrażonego w [m]
k) Jak się oblicza wysokość ciśnienia? Co ona wyraża?
Wysokość ciśnienia jest miarą ciśnienia, wyra
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 4,15 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!