plik pdf

Spirala - Zlin-43

Obliczenie stabilności spiralnej samolotu Zlin-43 metodą uproszczoną.
POLITECH IKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZY I LOT ICTWA KATEDRA SAMOLOTÓW I SIL IKÓW LOT ICZYCH Mechanika lotu Temat: Obliczanie stabilności spiralnej samolotu Zlin Z-43. Kieś Dariusz 1 MLDU-A Celem projektu było wyznaczenie stabilności spiralnej samolotu, oraz wyznaczenie czasu podwojenia amplitudy spirali dla zakresu niestabilnego. Do obliczeń wykorzystano dane z poprzednich prac obliczeniowych dotyczących samol...

plik pdf

Analiza korkociągu - Zlin-43

Obliczenie zachowania się samolotu Zlin-43 po wejściu w korkociąg.
POLITECH IKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZY I LOT ICTWA KATEDRA SAMOLOTÓW I SIL IKÓW LOT ICZYCH Mechanika lotu Temat: Obliczanie parametrów korkociągu samolotu Zlin Z-43. Kieś Dariusz 1 MLDU-A Celem projektu było wyznaczenie parametrów korkociągu oraz warunku wyprowadzenia z niego samolotu Zlin Z43. Do obliczeń wykorzystano dane z poprzednich prac obliczeniowych dotyczących samolotu Zlin Z43. Do obliczenia wymaganych...

plik pdf

Zasięg samolotu Zlin-43

Obliczenie zasięgu samolotu Zlin-43.
POLITECHNIKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ WYDZIA BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA SAMOLOTÓW SILNIKÓW KATEDRA SAMOLOT W I SILNIK W LOTNICZYCH Mechanika lotu Temat: Obliczenie zasięgu samolotu na przykładzie samolotu Zlin Z-43 Kieś Dariusz 3LD, A Zasięg samolotu jest to maksymalna odległość, jaką może pokonać samolot w locie poziomym. Dane potrzebne do obliczeń: Moc: NTO=210 [KM] Nwzn=170 [KM] Nprz=150 [KM] Jednostkowe zużycie paliwa: qeTO=280 [g/KM/h] qewzn=230 [g/...

plik pdf

Holendrowanie - Zlin-43

Obliczenie parametrów holendrowania samolotu Zlin-43 metodą przybliżoną.
POLITECH IKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZY I LOT ICTWA KATEDRA SAMOLOTÓW I SIL IKÓW LOT ICZYCH Mechanika lotu Temat: Wyznaczenie częstości oraz współczynnika tłumienia holendrowania samolotu Zlin Z-43. Kieś Dariusz 1 MLDU-A Celem projektu było wyznaczenie częstości oraz współczynnika tłumienia holendrowania. Do obliczeń wykorzystano dane z poprzednich prac obliczeniowych dotyczących samolotu Zlin Z43. Do oblic...

plik pdf

Oscylacje szybkie - Zlin-43

Obliczenie parametrów oscylacji szybkich samolotu Zlin-43 metodą przybliżoną.
POLITECH IKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZY I LOT ICTWA KATEDRA SAMOLOTÓW I SIL IKÓW LOT ICZYCH Mechanika lotu Temat: Wyznaczenie częstości oraz współczynnika tłumienia drgań szybkich samolotu Zlin Z-43. Kieś Dariusz 1 MLDU-A Celem projektu było wyznaczenie częstości oraz współczynnika tłumienia oscylacji szybkich. Do obliczeń wykorzystano dane z poprzednich prac obliczeniowych dotyczących samolotu Zlin Z4...

plik pdf

Start i lądowanie samolotu Zlin-43

Obliczenie długości startu i lądowania samolotu Zlin 43.
POLITECHNIKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ WYDZIA BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA SAMOLOTÓW SILNIKÓW KATEDRA SAMOLOT W I SILNIK W LOTNICZYCH Mechanika lotu Temat: Obliczenie długości startu samolotu Zlin Z-43. Kieś Dariusz 3LD, A Celem niniejszej pracy jest obliczenie d długości startu i lądowania dowolnie wybranego dowania samolotu lekkiego. Ta praca pokazuje spos b obliczenia i wyniki na przyk sposób przykładzie lekkiego samolotu szkolno – re...

plik pdf

Metoda mocy - Zlin-43

Zastosowanie metody mocy do obliczeń osiągów samolotu.
POLITECHNIKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ WYDZIA BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA SAMOLOTÓW SILNIKÓW KATEDRA SAMOLOT W I SILNIK W LOTNICZYCH Mechanika lotu Temat: Moc rozporządzalna i moc niezbędna w locie silnikowym na przykładzie samolotu Zlin Z-43. Kieś Dariusz 3LD, A Wykaz oznaczeń: Q – ciężar samolotu [N] S – powierzchnia nośna [m2] ρ - gęstość powietrza na danej wysokości [kg/m3] Cx,Cz – współczynniki oporu i siły nośnej dla danej prędkości...

plik pdf

Równowaga podłużna samolotu Zlin-43

Sposób obliczenia równowagi podłużnej samolotu.
POLITECHNIKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ WYDZIA BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA SAMOLOTÓW SILNIKÓW KATEDRA SAMOLOT W I SILNIK W LOTNICZYCH Mechanika lotu Temat: Obliczenie równowagi podłużnej samolotu Zlin Z-43. Kieś Dariusz 3LD, A Równowaga podłużna samolotu polega na zerowaniu się sumy momentów od elementów samolotu. Moment podłużny składa się z sumy momentów skrzydła, kadłuba, gondol silnikowych, zespołu napędowego i usterzenia poziomego. Moment p...

plik pdf

Biegunowa lotu bezsilnikowego samolotu Zlin-43

Obliczenie biegunowej samolotu na różnych wysokościach.
POLITECH IKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZY I LOT ICTWA KATEDRA SAMOLOTÓW I SIL IKÓW LOT ICZYCH 诲诲诲诲 矎 矎 Mechanika lotu Temat: Wyznaczenie biegunowej lotu bezsilnikowego samolotu Zlin Z-43 Kieś Dariusz 3LD, A Rozkład sił Rozk ad sił działających na samolot w locie ślizgowym: Wzory wykorzystane do oblicze obliczeń: G = mgcosα Pz − mg cosα = 0  Px − mg sin α = 0 tgα = sin α cosα Cz 1 = =k C x tgα ܸൌඨ 2݉݃ܿߙݏ݋ ߩܵܥ௓ ଶ ଶ ܥ...