plik doc

moment bezwłądności elementów materialnych

moment bezwłądności elementów materialnych
Momenty bezwładności elementów materialnych. Twierdzenie Steinera Układ punktu materialnego – jest to zbiór składający się z dowolnej liczby punktów materialnych. Rozpatrzmy ciało sztywne, przedstawione na poniższym rysunku, oraz związany z tym ciałem prostokątny układ współrzędnych Oxyz. Całe ciało podzielmy(w myśli) na elementy które traktujemy jako punkty materialne. Moment bezwładności rozpatrywanego ciała sztywnego względem dowolnej osi naz...

plik doc

przenośniki

przenośnik
Podstawowe własności materiałów rozdrobnionych Racjonalne projektowanie i dobór parametrów techniczno-ruchowych środków transportu materiałów rozdrobnionych wymagają pełnych danych o rodzaju i własnościach fizyko-mechanicznych transportowanych materiałów, takich jak: gęstość usypowa, kąt naturalnego usypu, współczynniki tarcia wewnętrznego i zewnętrznego, granulacja oraz inne, jak: wilgotność, twardość, własności korodujące, trujące, samozapalające i wybuchowe oraz skłonność do...

plik doc

Słup osiowo ściskany

Projekt słupa ściskanego osiowo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska Katedra Budownictwa i Geodezji Zakład Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych Budownictwo MSUZ rok I Praca projektowa nr 1 Słup stalowy osiowo ściskany Wykonał: Łukasz Pluta Budownictwo MSU rok I Warszawa 2008 Zawartość projektu Załączniki 1. Słup stalowy osiowo ściskany - rysunek ogólny 2. Wykaz stali użytej do budowy słupa I Opis techniczny Niniejs...