ikona pliku doc

Materiałoznawstwo cw 4 notatki

cw 4 z materialoznastwa PŁ


ocena: 4.0, 8
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 75.50 kB.


Maciej Pietrzak                                                       14.03.2011
MiBM M1
Nr albumu 166060

LABORATORIUM
NAUKI O MATERIAŁACH
Ćwiczenie nr 4
Temat: Rekrystalizacja metali.


Cel ćwiczenia:
      Celem ćwiczenia jest poznanie wpływu nagrzewania na zmianę własności mechanicznych i strukturę metalu poddanego uprzednio odkształcaniu plastycznemu na zimno.
Wprowadzenie:
      Metale jako ciała plastyczne ulegają pod działaniem sił zewnętrznych odkształceniu, które polega na zmianie ich wymiarów, kształtu i objętości, nie ulegając przy tym zniszczeniu.
      Odkształcenia sprężyste są to odkształcenia przemijające, które zanikają po odciążeniu; odkształcony element metalowy powraca do swego pierwotnego kształtu i wymiarów. Pod wpływem przyłożonego obciążenia następuje zmiana odstępów pomiędzy atomami w sieci krystalicznej.
      Obciążenie metalu powyżej granicy sprężystości powoduje odkształcenie plastyczne, tj. odkształcenie trwałe; odciążony element metalowy wykazuje trwałą zmianę kształtu. Odkształcenie plastyczne zachodzi głównie w drodze poślizgu oraz bliźniakowania.
Odkształcenie przez poślizg polega na tym, że pod wpływem sił zewnętrznych następują przesunięcia względem siebie części kryształu wzdłuż określonych płaszczyzn krystalograficznych, które noszą nazwę płaszczyzn łatwego poślizgu.
      Odkształcenie plastyczne może zachodzić także na drodze bliźniakowania. Tworzenie się kryształów bliźniaczych polega na tym, że część kryształu przyjmuje położenie będące lustrzanym odbiciem pozostałej części kryształu. Przesunięcie poszczególnych warstw atomów jest proporcjonalne do ich odległości od płaszczyzny bliźniaczej.
      Zmiany które zachodzą w strukturze i własnościach metali pod wpływem odkształcania plastycznego na zimno nazywa się zgniotem. Miarę zgniotu wyraża się wzorem:
z = (F0-F1)/F0 x 100%
z - stopień zgniotu
F0 - pow. przekroju przed odkształceniem
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 75.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!