plik docx

polimery

opis krótki polimerów

Mariusz  Marciniak

ZiIP zaoczne

POLIMERY WSTĘP

Ze słowem „polimer” (gr. poli wiele; meros część) spotykamy się bardzo

często, nie zawsze zdając sobie sprawę z tego, z jak wieloma

wielkocząsteczkowymi substancjami związane jest to pojęcie. Polimerami s...

plik docx

ZAPOZNANIE SIĘ Z BUDOWĄ I DZIAŁANIEM MIKROSKOPÓW

Cel ćwiczenia Zapoznanie się z budową i działaniem mikroskopów metalograficznych, optycznych odwróconych, próba narysowania zgładów. Zastosowane materiały i urządzenia Mikroskopy metalograficzne optyczne odwrócone: PZO, CARLZEISS JENA i wybrane próbki. Część teoretyczna a) Wzory na powiększenie mikroskopu: P_m= P_ok× P_ob ×c Pm = (l ×d)/(f_1×f_2 ) gdzie: P_m- powiększenie mikroskopu P_ok- powiększenie okularu P_ob- powiększenie obi...

plik docx

metalurgia odlewnictwo

ściąga z metalurgii odlewnictwa skurcz odlewniczy itp

Etapy procesu metalurgicznego: wstępna przeróbka rudy, po której otrzymujemy koncentrat; wstępny proces metalurgiczny, otrzymujemy metal surowy; proces rafinacji, czyli usuwanie zanieczyszczeń; odlewanie metalu jako wlewki, gąski lub wytwarzanie z niego stopów.

plik doc

egzamin z matreriałów

Pytania na egzamin z materiałoznastwa
1. Segregacja dendrytyczna polega na a) powstawaniu szkieletu krystalicznego w kształcie drzewiastym w wewnętrznej czesci wlewka b) spychaniu zanieczyszczen i pęcherzyków gazwonych poza obręb powstającego dendrytu c) zróżnicowaniu wielkości ziarna we wlewku w wyniku roznych szybkości chlodzenia d) zróżnicowaniu składu chemicznego w obrebie ziarna i miedzy sąsiednimi ziarnami + 2. W układzie Fe-C przemiana alotropowa żelaza wywoluje a) przemiane eu...