plik doc

Materiałoznawstwo polsl I rok IŚ

Pytania i odpowiedzi
1. Wyjaśnij pojęcia: materiał i tworzywo. Tworzywo – układ materiału o określonej budowie, którego własności tworzą go użytecznym dla człowieka. To materiały, które w procesie produkcyjnym przerabia się nadając mu wymagane kształty. Materiał – surowiec w postaci pierwotnej lub częściowo przetworzonej (poddane topnieniu, odlewaniu, przeróbce plastycznej, obróbce skrawaniem), z którego wytwarza się różne przedmioty. 2. Wpływ wiązań chemicznych na podstawo- we wł...