ikona pliku doc

matematyka notatki

Szybka nauka


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 628,50 kB.


Wzory skróconego mnożenia.
Kwadrat sumy
Kwadrat różnicy
Różnica kwadratów
Kwadrat sumy trzech wyrażeń
Sześcian sumy
Sześcian różnicy
Suma sześcianów
Różnica sześcianów
Rozkład różnic na czynniki
Wartość bezwzględna liczby
Wartości bezwzględna
Dla dowolnych liczb


Potęgi i pierwiastki
Potęgi
Potęga o wykładniku naturalnym
Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym
Potęga o wykładniku wymiernym dodatnim
Potęga o wykładniku wymiernym ujemnym
Potęga iloczynu
Potęga ilorazu
Iloczyn potęg o tych samych podstawach
Iloraz potęg o tych samych podstawach
Potęga potęgi
Potęga ilorazu o wykładniku ujemnym
Pierwiastki
Pierwiastek stopnia n z liczby nieujemnej
Pierwiastek z nieparzystego stopnia z liczby ujemnej
Pierwiastek z iloczynu
Pierwiastek z ilorazu
Pierwiastek z pierwiastka
Potęga pierwiastka
Silnia
Silnie i ich odwrotności
 
 
 


1,000000 


0,500000 


0,166667 

24 
0,041667 

120 
 

720 
 

5 040  
 
 

40 320 
 
 

362 880 
 
 
10 
3 628 800 
 
11 
39 916 800 
 
12 
479 001 600 
 
13 
6 227 020 800 
 
14 
87 178 291 200 
 
15 
1 307 674 368 000 
 
16 
20 922 789 888 000
 
 
17 
355 687 428 096 000 
 
18 
6 402 373 705 728 000
 
 
19 
121 645 100 408 832 000 
 
20 
2 432 902 008 176 640 000
 
 
Dla   podano skrócony zapis liczby zer po przecinku,
np:
Symbol i wzór Newtona
Symbol Newtona

Logarytmy
Logarytm liczby b przy podstawie a

Logarytm potęgi
Logarytm iloczynu
Logarytm iloraz
Zamiana podstawy logarytmu
Funkcje kwadratowe
Wzory Viete’a

Postacie funkcji kwadratowej
Dla
Postać funkcji : ogólna
Postać funkcji: kanoniczna
Postać funkcji: iloczynowa
 

Miejsce zerowe funkcji kwadratowej

 
Wykresy funkcji kwadratowej
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 628,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!