ikona pliku docx

Maszyny przepływowe - wykład notatki

Notatki opracowane na podstawie wykładu doc. dr inż. Małgorzata Wiewiórowska


  180 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 180
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 1.75 MB.


Politechnika Wrocławska

Notatki: Maszyny przepływowe wykład

Prowadzący: doc. dr inż. Małgorzata Wiewiórowska                                                         pok.162  bud. A-4 konsultacje wt 9-11; pt 9-11

Opracował Łukasz Wicha

 1.  Wykład 1     8 X 2009
 2.  Maszyny przepływowe dzielimy na:
  1.  Cieplne maszyny przepływowe, charakteryzujące się płynem ściśliwym;
    ze względu na kierunek przepływu energii dzielmy je na:
   1.  Cieplne silniki (od płynu do wirnika), np. turbina parowa, turbina gazowa, turbina wiatrowa
   2.  Cieplne maszyny robocze (od wirnika do płynu), grupa maszyn sprężających, np. wentylator, sprężarka, dmuchawa
  2.  Hydrauliczne maszyny przepływowe, charakteryzujące się płynem nieściśliwym
 3.  Spręż jest to zależność cienienia na wyjściu od cieśnienia na wejściu. Najmniejszym sprężem charakteryzują się wentylatory, ich zadaniem jest tylko transport gazu.
 4.  Spiętrzenie jest to różnica między wartości na wyjściu i wejściu
 5.  Ze względu na kierunek przepływu maszyny przepływowe dzielimy na:
  1.  osiowe, aż 93% turbin parowych pracuje na tej zasadzie
  2.  promieniowe
  3.  diagonalne
 6.  Maszyny przepływowe możemy również dzielić na:
  1.  wirnikowe
  2.  strumieniowe
 7.  Turbina parowa jest to maszyna, która nie może sama pracować. Czynnikiem roboczym jest para wodna o parametrach . Kocioł parowy dostarcza nam do turbiny parę wodną o zadanych parametrach. Praca kotła nie może się odbyć bez współpracy z wentylatorem.


 1.  Obieg pracy turbiny

   Po wykonaniu pracy turbiny, para zostaje wprowadzona do kondensatora lub           skraplacza. W punkcie 3 by uzyskać najlepszą sprawność kotła temperatura pary powinna mieć
  . Na wylocie turbiny para ma ciśnienie ok. 4kPa i temp. ok.31. Z tablic odczytujemy jak jest temperatura wrzenia dla danego ciśnienia. W układzie regulacji wykorzystuje się parę, która już wykonała swoją pracę w turbinie. Z turbiny wyprowadzone są upusty do układu regulacji. Najbardziej ekonomiczne dla obiegu jest układ z 7 podgrzewaczami, wtedy na każdy mamy ok. 30 wzrost temperatury.
  1.  poszczególne przemiany w naszym obiegu

2s-3 izobaryczne skraplanie

3-3 praca pompy

3-4 podgrzewanie

4-5 parowanie

 1.  Przykładowe nazwy turbin i wyjaśnienie symboli w nich zawartych
   7C50, 7UC60, 13UP55, 13UC105, 13 UK215
   pierwsze cyfry (tu 7,13) oznaczają ciśnienie świeżej pary, tzn. za kotłem a przed zaworem
   cyfry na końcu (tu 50,60,105,…) oznaczają moc turbiny
   K turbina kondensacyjna, ciśnienie na wyjściu z turbiny jest mniejsze od atmosferycznego, wykorzystywana w elektrowniach elektrycznych
   C turbina ciepłownicza, ciśnienie na wyjściu z turbiny jest większe od atmosferycznego, wykorzystywana w elektrociepłowniach
   UC turbina upustowo ciepłownicza
   UP turbina upustowo przeciwprężna


 1.  Wykład 2      15 X 2009
 2.  Parametry spiętrzenia w maszynach przepływowych są najważniejsze (ciśnienie całkowite, entalpia całkowita i temperatura w skali Kelwina). Parametry spiętrzenia są sumą odpowiednich parametrów statycznych i dynamicznych. Parametry dynamiczne związane są z prędkością przepływającego czynnika.
 3.  W celu przeprowadzenie analizy pracy w turbinie należy wyznaczyć miejsca, w których dokonamy pomiaru parametrów czynnika tzw. przekroje kontrolne. Nie dokonuje się pomiaru w punkcie tylko w przekroju, posługujemy się tylko i wyłącznie parametrami uśrednionymi, w maszynach przepływowych mówi się o parametrach na średnicy podziałowej. Każda maszyna przepływowa składa z takich podstawowych jednostek, które gdybyśmy obudowali korpusem to byśmy mieli maszynę jednostopniową, taka maszyna jednostopniowa będzie wykonywać wszystkie czynności maszyny wielostopniowej, w maszynach przepływowych nazywamy ją stopniem. Stopień maszyny przepływowej składa się z dwóch kanałów (wieńców): kanał ruchomy (wirnik) i kanał nieruchomy (kierownica). Ta część w której mocujemy na odwodzie łopatki, nazywamy stopką. Stopki są różnego kształtu w zależności od mocy, natomiast profile łopatek zależą od rodzaju kanału (w turbinie, dysze).
 4.  Wyznaczamy przekroje kontrolne w turbinie
 5.  W turbinach kierunek przepływu jest od kierownicy do wirnika. Przekroje kontrolne: na wejściu do kierownicy (parametry pary z kotła) [0], za kierownicą/przed wirnikiem [1], za wirnikiem [2]. Przekroje te występują w każdym stopniu maszyny. Zamiana jednego parametru w drugi następuje w turbinie w dwóch etapach (do turbiny dopływa para o parametrach
  , na podstawie tych parametrów odczytamy jaką energię cieplną niesie ze sobą para. Turbina jest taką maszyną przepływową, w której kierunek przepływu przekazywania energii jest od czynnika do maszyny, tak więc parametry pary będą malały poprzez rozprężanie.
  Część energii cieplnej rozprężona jest kierownicy do ciśnienia  (kanałem kierowniczym jest dysza), zaś  w wirniku para nie ulega rozprężaniu  (kanał wirnikowy jest kanałem o przekroju stałym). W pierwszym etapie zależy nam by jak najwięcej energii cieplnej przemienić w energię kinetyczną, natomiast w drugim etapie zamiana energii kinetycznej w mechaniczną. Turbina, w której następuje zamiana energii cieplnej w energię kinetyczną tylko w kanale kierowniczym, nazywamy
  turbiną akcyjną A. Turbina, w której rozprężanie następuje w kanale kierowniczym i kanale wirnikowym, nazywamy To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 1.75 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!