plik doc

pkm

Różne notatki. Pozdrawiam
Dane: Obliczenia: Wyniki: n1=1450 obr/min n2=633,2 obr/min N=6,5kW i=2,29 a=1000mm a=1000mm Obliczenie przekładni pasowej.       Obliczam średnicę i : Zgodnie z PN-66/M-85202 Zgodnie z PN-66/M-85202       Obliczanie kąta i długości pasa L: Zgodnie z PN-86/M-85200/06       Skorygowanie rozstawu a:       Obliczanie średnicy r...

plik pdf

Maszyny przepływowe - ćwiczenia

Plik .pdf z pojęciami i rozwiązanymi zadaniami związanymi z maszynami przepływowymi
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Notatki: Maszyny przepływowe – projekt i ćwiczenia Prowadzący: doc. dr inż. Małgorzata Wiewiórowska pok.162 bud. A-4 Opracował Łukasz Wicha Projekt 1 2 X 2009 I. Które z pojęć jest szersze: maszyny przepływowe czy maszyny cieplne? Odp. Maszyny przepływowe jest pojęciem szerszym, ponieważ dotyczy wszystkich maszyny, zaś maszyny cieplne to jedynie maszyny w które czynnik roboczy je...