ikona pliku rar

Marketing notatki

notatki z AE we Wrocławiu


  260 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 260


Podgląd zawartości archiwum:
Marketing/25 zagadnieä/3-stopniowa struktura produktu.doc
Marketing/25 zagadnieä/Avi fattal.doc
Marketing/25 zagadnieä/Cykl ¾ycia produktu.doc
Marketing/25 zagadnieä/Decyzja.doc
Marketing/25 zagadnieä/Firmy.doc
Marketing/25 zagadnieä/Hasˆo reklamowe.doc
Marketing/25 zagadnieä/Komputery.doc
Marketing/25 zagadnieä/Kryteria segmentacji rynku.doc
Marketing/25 zagadnieä/Kuchenki 2.doc
Marketing/25 zagadnieä/Marketing mix.doc
Marketing/25 zagadnieä/Markting mix .doc
Marketing/25 zagadnieä/Miller 2.doc
Marketing/25 zagadnieä/Miller.doc
Marketing/25 zagadnieä/Narz©dzia marketingowe - marketing mix.doc
Marketing/25 zagadnieä/New World 2.doc
Marketing/25 zagadnieä/New World.doc
Marketing/25 zagadnieä/Orientacje marketingowe.doc
Marketing/25 zagadnieä/Podejmowanie decyzji decyzji.doc
Marketing/25 zagadnieä/Sas 2.doc
Marketing/25 zagadnieä/Sas.doc
Marketing/25 zagadnieä/Studium przypadku AVI FATTAL.doc
Marketing/25 zagadnieä/Taco Bell.doc
Marketing/Badania marketingowe/Badania marketingowe (16 stron).doc
Marketing/Badania marketingowe/Badania marketingowe (34 stron).doc
Marketing/Badania marketingowe/Badania Marketingowe (6 stron).doc
Marketing/Badania marketingowe/Badania marketingowe (9 stron).doc
Marketing/Badania marketingowe/Prace/Badania marketingowe - piwo (13 stron).doc
Marketing/Badania marketingowe/Prace/Badania marketingowe jako system informacji o rynku (28 stro.doc
Marketing/Badania marketingowe/Prace/Badania marketingowe w internecie (20 stron).doc
Marketing/Badania marketingowe/Prace/Badanie cech charakteryzuj¥cych wymagania klienta wobec nowe.doc
Marketing/Badania marketingowe/Prace/Badanie marketingowe - zainteresowania muzyczne (27 stron).doc
Marketing/Badania marketingowe/Prace/Plan badaä marketingowych - pˆyn do mycia (15 stron) .doc
Marketing/Badania marketingowe/Prace/Program badaä marketingowych (6 stron).doc
Marketing/Badania marketingowe/—ci¥gi/Badania marketingowe - ˜ci¥ga.doc
Marketing/Elementy marketingu (7 stron).doc
Marketing/Istota i znaczenie marketingu (8 stron).doc
Marketing/Marketing (13 stron - 2 tabelki).doc
Marketing/Marketing (13 stron).doc
Marketing/Marketing (14 stron).doc
Marketing/Marketing (16 stron).doc
Marketing/Marketing (17 stron).doc
Marketing/Marketing (62 strony).doc
Marketing/Marketing - full (30 stron).doc
Marketing/Marketing - obrazkowy.doc
Marketing/Marketing - studium przypadk¢w (29 stron).doc
Marketing/Marketing mi©dzynarodowy/Marketing mi©dzynarodowy (30 stron).doc
Marketing/Marketing mi©dzynarodowy/Marketing mi©dzynarodowy - test egzaminacyjny.doc
Marketing/Marketing przemysˆowy (17 stron).doc
Marketing/Marketingu (13 stron).doc
Marketing/Podstawy marketingu (16 stron).doc
Marketing/Podstawy marketingu (13 stron).doc
Marketing/Podstawy marketingu (14 stron).doc
Marketing/Podstawy marketingu (23 strony).doc
Marketing/Prace/Analiza marketingowa firmy (17 stron).doc
Marketing/Prace/Ankieta/Ankieta.doc
Marketing/Prace/Ankieta/Wst©p.doc
Marketing/Prace/Brand Metrics - pr¢ba okre˜lenia warto˜ci marki.doc
Marketing/Prace/Czym jest marketing (12 stron).doc
Marketing/Prace/Decyzje podejmowane w procesie budowy marki (17 stron).doc
Marketing/Prace/Innowacje w strategii rozwoju firm (8 stron).doc
Marketing/Prace/Koncepcja doskonalenia poziomu jako˜ci wytwarzanych wyrob¢w .doc
Marketing/Prace/Marketing - projekt (21 stron).doc
Marketing/Prace/Marketing MIX (9 stron).doc
Marketing/Prace/Otoczenie marketingowe firmy (16 stron).doc
Marketing/Prace/Plany marketingowe/Plan marketingowy - sp¢ˆka mleczarska (9 stron).doc
Marketing/Prace/Plany marketingowe/Plan marketingowy biura podr¢¾y (12 stron).doc
Marketing/Prace/Plany marketingowe/Plan marketingowy fabryki (43 strony).doc
Marketing/Prace/Plany marketingowe/Plan marketingowy firmy budowlanej (35 stron).doc
Marketing/Prace/Plany marketingowe/Planowanie marketingowe (9 stron).doc
Marketing/Prace/Produkt w uj©ciu marketingowym (13 stron).doc
Marketing/Prace/Projekt strategii marketingowej (19 stron).doc
Marketing/Prace/Promocja (11 stron).doc
Marketing/Prace/Promocja jako element marketingu (16 stron).doc
Marketing/Prace/Rola reklamy (15 stron).doc
Marketing/Prace/Rola systemu informacji marketingowej.doc
Marketing/Prace/Rozw¢j marketingu w sektorze usˆug medycznych (10 stron).doc
Marketing/Prace/Segmantacja i pozycjonowanie (6 stron).doc
Marketing/Prace/Strategie marketingowe/Strategia dziaˆania firmy - zakˆady mi©sne (22 strony).doc
Marketing/Prace/Strategie marketingowe/Strategia marketingowa - Wizja TV (7 stron).doc
Marketing/Prace/Strategie marketingowe/Strategia marketingowa firmy - produkcja obuwia.doc
Marketing/Prace/Strategie marketingowe/Strategia marketingowa firmy DHL.doc
Marketing/Prace/Strategie marketingowe/Strategia marketingowa PZU S.A. (10 stron).doc
Marketing/Prace/Strategie marketingowe/Strategia marketingowa WARTY (9 stron).doc
Marketing/Prace/Strategie marketingowe/Strategia rozwoju fabryki mebli (23 strony).doc
Marketing/Prace/Teoria marketingu (51 stron).doc
Marketing/Prace/Wawel/Plan-WAWEL.doc
Marketing/Prace/Wawel/Zaˆ¥cznik nr 1.doc
Marketing/Prace/Wawel/Zaˆ¥cznik nr 2.doc
Marketing/Prace/Zarz¥dzanie marketingowe (39 strony).doc
Marketing/Prace/Zarz¥dzanie procesami na przykˆadzie dealera samochod¢w firm.doc
Marketing/Public relations/Prace/Kampania public relations (17 stron).doc
Marketing/Public relations/Prace/Projekt dziaˆu public relations (8 stron) .doc
Marketing/Public relations/Public relations (26 stron).doc
Marketing/Pytania i odpowiedzi/69 zagadnieä z marketingu (24 strony).doc
Marketing/Pytania i odpowiedzi/Marketing - 42 pytania i odpowiedzi.doc
Marketing/Pytania i odpowiedzi/Marketing - 90 kr¢tkich pytaä.doc
Marketing/Studium przypadku/Marketing - studium przypadku.doc
Marketing/Studium przypadku/Studium przypadku - marka i produkt.doc
Marketing/Studium przypadku/Studium przypadku - MBC.doc
Marketing/Studium przypadku/Studium przypadku - TB (8 stron).doc
Marketing/Testy/Marketing - test.doc
Marketing/Testy/Test z marketingu .doc
Marketing/Zagadnienia/Cele reklamy.doc
Marketing/Zagadnienia/Cena (14 stron).doc
Marketing/Zagadnienia/Cykl ¾ycia produktu.doc
Marketing/Zagadnienia/Dystrybucja.doc
Marketing/Zagadnienia/Funkcje marketingowe.doc
Marketing/Zagadnienia/Internet a marketing.doc
Marketing/Zagadnienia/Kampania reklamowa banku.doc
Marketing/Zagadnienia/Marketing - 3 zagadnienia.doc
Marketing/Zagadnienia/Marketing - zagadnienia.doc
Marketing/Zagadnienia/Marketing MIX (5 stron).doc
Marketing/Zagadnienia/Marketing przedsi©biorst przemysˆowych.doc
Marketing/Zagadnienia/Marketing ubezpieczeä.doc
Marketing/Zagadnienia/Marketingowe strategie przedsi©biorstw na rynkach mi©dzynaro.doc
Marketing/Zagadnienia/Menad¾er.doc
Marketing/Zagadnienia/Organizowanie i kontrola dziaˆaä marketingowych.doc
Marketing/Zagadnienia/Podej˜cie sektorowe do zarz¥dzania marketingowego.doc
Marketing/Zagadnienia/Polityka ceny.doc
Marketing/Zagadnienia/Polityka dystrybucji.doc
Marketing/Zagadnienia/Polityka produktu.doc
Marketing/Zagadnienia/Produkt (11 stron).doc
Marketing/Zagadnienia/Promocja jako element marketingu mix.doc
Marketing/Zagadnienia/Rodzaje klient¢w (5 stron).doc
Marketing/Zagadnienia/Segmantacja i ocena rynku d¢br konsumpcyjnych (13 stron).doc
Marketing/Zagadnienia/Specyfika zarz¥dzania marketingowego na rynkach d¢br przemys.doc
Marketing/Zagadnienia/Sponsoring/Rodzaje sponsoringu.doc
Marketing/Zagadnienia/Sponsoring/Rola i rozwj sponsoringu.doc
Marketing/Zagadnienia/Sponsoring/Sponsoring w kulturze.doc
Marketing/Zagadnienia/Sponsoring.doc
Marketing/Zagadnienia/Sprzeda¾ (18 stron).doc
Marketing/Zagadnienia/Strategie opracowane przez Portera.doc
Marketing/Zagadnienia/Systemy informacji marketingowych (9 stron).doc
Marketing/Zagadnienia/Typy orientacji marketingowych.doc
Marketing/Zarz¥dzanie marketingowe (48 stron).doc
Marketing/—ci¥gi/Marketign - ˜ci¥ga (6 stron).doc
Marketing/—ci¥gi/Marketing - tabelki.doc
Marketing/—ci¥gi/Marketing - ˜ci¥ga (10 stron).doc
Marketing/—ci¥gi/Marketing - ˜ci¥ga 2.doc
Marketing/—ci¥gi/Marketing - ˜ci¥ga.doc
Marketing/—ci¥gi/Organizacja i analiza rynku - ˜ci¥ga.doc
Marketing/—ci¥gi/Podstawy marketingu - ˜ci¥ga.doc
Marketing/—ci¥gi/Strategie marketingowe - ˜ci¥ga.doc
Marketing/—ci¥gi/Zestaw/Marketing - ˜ci¥ga 1.doc
Marketing/—ci¥gi/Zestaw/Marketing - ˜ci¥ga 2.doc
Marketing/—ci¥gi/Zestaw/Marketing - ˜ci¥ga 3.doc
Marketing/—ci¥gi/Zestaw/Marketing - ˜ci¥ga 4.doc


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!