ikona pliku doc

maria grzegorzewska notatki

pedagogika ,,specjalna Marii Grzegorzewskiej.


ocena: 4.0, 6
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 88.00 kB.


Osiągnięcia Marii Grzegorzewskiej w zakresie pedagogiki specjalnej są nie do przecenienia. Była pierwszą osobą w Polsce, która profesjonalnie zajęła się tą problematyką, uzyskując sukcesy zarówno w pracach teoretycznych, jak i praktycznych.
Humanistyczna idea wychowawcza Marii Grzegorzewskiej
Idea wychowawcza Marii Grzegorzewskiej miała podłoże humanistyczne. Był to główny motyw zajęcia się problematyką jednostek potrzebujących pomocy specjalnej. Poglądy i kierunki filozoficzne, psychologiczne i pedagogiczne o treściach humanistycznych poznała nie tylko w literaturze, ale także przez bliższe kontakty z przedstawicielami nauki. Kontakty te miały pewny wpływ na jej poglądy, lecz przy formowaniu jej idei i postawy humanistycznej większe znaczenie wywarło wychowanie we wczesnej młodości, studia, przeżycia w tym okresie, zainteresowania sprawami społecznymi, a przede wszystkim niezwykła wrażliwość na potrzeby osób wymagających szczególnej pomocy i życzliwość dla drugiego człowieka.
Jej humanizm przejawiał się w każdym działaniu, był pionierską cechą jej bogatej osobowości. Wg niej najcenniejszymi wartościami w realizacji idei humanistycznych jest przyjaźń, życzliwość, i miłość. Uważała, że właśnie od tych czynników zależą wyniki działania na rzecz każdego upośledzonego czy niepełnosprawnego dziecka, a także stosunki międzyludzkie w kraju i na świecie.
Z ideą humanizmu ściśle wiązała problem estetyki. Uwrażliwienie na piękno i zainteresowanie problemami estetycznymi towarzyszyły jej przez całe życie. Ludzi, rzeczy, zjawiska a także czyny wartościowała kryteriami estetycznymi. Wszystko co miało na celu niesienie pomocy, zwalczanie zła, udręki, bólu, powiększanie radości życia, działania mające na celu szerzenie dobra a także ludzie wykazujący się tym dobrem- wszystko to było pięknem. Zło natomiast uważała za brzydotę. Jednak człowieka złego czy w jaki
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 88.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!