ikona pliku doc

Marginalizacja notatki

opis marinalizacji


ocena: 4.0, 4
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 40.00 kB.


Marginalizacja społeczna według encyklopedii PWN jest to „ nieliczna, mało znacząca grupa społeczna nisko ceniona w społeczeństwie ze względu na nieprzystosowanie ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia; margines składa się z jednostek, których zachowania są sprzeczne z normami moralnymi, kulturalnymi i prawnymi i mają charakter patologii społecznej. Nadal cechami definicyjnymi jest mniejszościowy charakter i niewielki wpływ w społeczeństwie. Mówiąc najkrócej, marginalizacja społeczna to, niezależnie od wyboru tej czy innej konwencji terminologicznej służącej do jej charakterystyki, zjawiska i procesy o charakterze uniwersalnym. Jeśli zatem jest tak, że współcześnie poświęcamy im szczególną uwagę, to nie dlatego, że cokolwiek istotnego zmieniło się w najbardziej podstawowych mechanizmach życia zbiorowego, lecz dlatego, że zmieniły się hierarchie ocen i polityczne priorytety wyznaczające łącznie strukturę problemów, które uznajemy za ważne. To, co - w ramach tego zagadnienia - wydaje się najbardziej interesujące, to pytanie o powody, dla których problematyka marginalizacji społecznej zaczęła, w końcu lat 80 stanowić ważny element w krajach UE, a także i okoliczności, w jakich się to stało.
Problematyka marginalizacji społecznej staje się ważna, dlatego, że wiąże się ona z kwestią legitymizacji władzy politycznej we współczesnych, demokratycznych społeczeństwach. Jednym z głównych problemów marginalizacji społecznej jest szkolnictwo i edukacja. Tym problemem zajęła się dr Teresa Wilk w pracy na temat „Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych”. Celem pracy dr Teresy Wilk było zbadanie i przedstawienie zagadnień z zakresu edukacji, potrzeb edukacyjnych młodego pokolenia, funkcjonowania szkoły jako głównej instytucji realizującej potrzeby edukacyjne. Ponadto obie
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 40.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!