ikona pliku doc

Lokaty terminowe notatki


  185 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 185
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 95.50 kB.


LOKATY TERMINOWE Lokaty terminowe są to depozyty bankowe deponowane w banku na określony z góry okres czasu. Właściciel lokaty, zwany deponentem, za złożone środki otrzymuje zapłatę w postaci odsetek. Wysokość odsetek zależy od oprocentowania lokaty oraz częstotliwości kapitalizowania odsetek. Oprocentowanie lokat jest ściśle związane z długością okresu deponowania. Oprocentowanie wkładów terminowych ma charakter stały lub zmienny (oprocentowanie stałe lub zmienne). Lokaty terminowe przeważnie są zakładane na okres od 1-go do 36-u miesięcy. Bywają również lokaty, których okres trwania jest krótszy (dniowe lub tygodniowe) bądź dłuższy (36-, 48- i 60-miesięczzne). Lokaty krótkoterminowe (do 12-u miesięcy) przeważnie są oprocentowane stałą stopą procentową, natomiast długoterminowe (powyżej 12-u miesięcy) zmienną stopą procentową. Właściciel lokaty zobowiązuje się do nie wypłacania zdeponowanych w banku pieniędzy przed upływem terminu na jaki lokata została założona. Wyróżnia się dwa rodzaje lokat terminowych: lokatę rentierską oraz lokatę dynamiczną. http://www.lokatyterminowe.com.pl/ Lokata rentierska jest szczególnym rodzajem lokat terminowych, której charakterystyczną cechą jest to, iż naliczane od niej odsetki nie podlegają kapitalizacji lecz są do dyspozycji właściciela rachunku. Lokata tego typu jest korzystna dla osoby posiadającej duże środki w banku, a naliczane odsetki przeznacza na bieżące płatności. http://www.money.pl/slownik/slownik,lokata;rentierska,termin,3636.html lokaty Rentierskie zawierane są na okresy 6-miesięczne oraz 12-miesięczne.  odsetki są płatne miesięcznie.  odsetki nie pobrane przez Klienta w terminie, są przekazywane na Konto Osobiste.  za niedotrzymanie terminu zawartego w umowie i wycofanie wkładu przed terminem, Klient otrzymuje odsetki od zdeponowanego kapitału w wysokości określonej w Uchwale
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 95.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!