ikona pliku doc

Logistyka notatki

Istota i przedmiot logistyki (8 stron)


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 110.00 kB.LOGISTYKA – jest to dziedzina wiedzy z zakresu zarządzania ( przepływ ludzi , energii, wody) odnosi się do zarządzania dobrami w czasie i w przestrzeni stykamy się z nią codziennie (złe planowanie).
PROCESY LOGISTYCZNE – procesy przepływu polegające na fizycznym przemieszczaniu wszelkich dóbr oraz na
przepływie informacji ( związanym z faktem przepływu dóbr) przez kolejne fazy różnego typu procesów gospodarczych. Zorganizowane tak aby przepływ był sprawny i ekonomicznie uzasadniony.
Logistyka najdynamiczniej rozwija się w USA, Niemczech i Japonii.
„LOGISTYGNIE” – francuskie słowo A.H. de Jonini w 1837 r. w Paryżu po raz pierwszy opisał to słowo w 6 rozdziale swojej książki „Zarys sztuki wojennej”; przypisuje logistyce znaczenie jakie jest współcześnie wykorzystywane; w 1885 książka jego weszła w armii amerykańskiej do wiedzy wojskowej, a wojsko dało podwaliny naukowe w czasie II wojny światowej dla logistyki.
DEF. Wg E. Gołembskiej
LOGISTYKA – jest procesem zarządzania całym łańcuchem dostaw       – łańcuchem bo każde ogniwo jest ważne
                                                - całym bo naraz zarządzamy łańcuchem
technologiczny                         zaopatrzenie materiałów                   GOSP.
proces produkcji                   - technicznych                         MATERIAŁOWA
      gospodarka materiałowa                   gospodarka
produkcji                         magazynowa

Ludzie, którzy spełniali te zadania byli rozczłonkowani (podział ról). Logistyka zerwała z tym procesem.
DEF. LOGISTYKI – teoria systemów obejmująca wszystkie procesy, które służą pokonaniu przestrzeni i czasu przez
dowolne przedmioty.
DEF. LOGISTYKI – to logicznie skonstruowana dla mikro- i makroskali wyposażonej w niezbędne kanały przepływu
informacji. Użytkowy system fizycznego przemieszczania dóbr, zapewniający ich dopływ do pośrednich i końcowych ogniw łańcucha dostaw w potrzebnych ilościach i ściśle ustalonych terminach, pozwalający na minimalizację zapasów we wszystkich ogniwach tego procesu i możli
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 110.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!