ikona pliku doc

Logika- współczesne zainteresowanie językiem notatki

Logika I rok studiów/ I semestr


  385 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 385
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 122.50 kB.


LOGIKA Na co zwrócić uwagę przy opracowywaniu tego modułu? 1. Jakie znasz typy nauk o języku? Zastanów się, czym różnią się od siebie poszczególne typy. Zapamiętaj, jakie nauki przynależą do poszczególnych typów. Gdzie ulokowana jest semiotyka logiczna? 2. Naucz się na pamięć definicji semiotyki logicznej. W jakim aspekcie semiotyka zajmuje się językiem? 3. Zapamiętaj, jakie są działy semiotyki, co jest przedmiotem każdego z nich i jakie są ich podstawowe kategorie. Współczesne zainteresowania językiem  Typy nauk o języku  Wśród nauk o języku można wyróżnić cztery typy nauk: ? Humanistyczne:       historia języka        lingwistyka:        językoznawstwo: ogólne i szczegółowe         filologie       psychologia języka (psycholingwistyka, psychosemiotyka)         socjologia języka (socjolingwistyka, socjosemiotyka)        etnolingwistyka         nowa retoryka semiotyka strukturalna  ? Formalne     semiotyka logiczna (Ch. Morris)      semiologia (F. de Saussure) semantyka (A. Korzybski) cybernetyka teoria informacji teoria komunikacji ogólna teoria systemów prakseosemiotyka (T. Wójcicki, T. Pszczołowski)  ? Filozoficzne współczesna filozofia języka:             anglosaska filozofia języka:                         filozofia języka idealnego (Cambridge) filozofia języka potocznego (Oxford)             kontynentalna: tradycja transcendentalna, hermeneutyczna i dialektyczna klasyczna filozofia języka (współ. przedstawiciele E. Gilson, M. Krąpiec) jako ontologia i epistemologia języka  ? Przyrodnicze             fizjologia mowy (biofizjologia, neurofizjologia) akustyka fonologia, fonetyka logopedia
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 122.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!