plik doc

Pkm pytania

Wymagania PKM
Zagadnienia obowiązujące na egzaminie teoretycznym z PKM dla studentów specjalności Inżynieria Mechaniczna PWSZ w roku akad. 2011/2012       Obciążenia mechaniczne, rodzaj i charakter, wielkości je charakteryzujące (Pm, Pa, , R).       Przebiegi modelowe obciążenia.       Rodzaje naprężeń i nacisków: nominalne, rzeczywiste, dopuszczalne, graniczne.       Skutki obciążeń a własności tworzywa.    ...

plik doc

logika wykłady

logika - notatki z wykładów
L O G I K A ? ojcem logiki jest Arystoteles (384-322 p.n.e.), uczeń Platona, ? triada klasycznej filozofii greckiej: Sokrates, Platon, Arystoteles, ? ?Organon? (narzędzie) - o interpretacji tekstu języka pisanego i mówionego, logika formalna, topika - rozumowanie nieindukcyjne, o wnioskowaniach sofistycznych, ? sofizmaty - błędy logiczne, ? logika Arystotelesa została poszerzona o rachunek zdań przez stoików, ? wnioskowania zawodne i niezawodne - zadanie...