plik doc

Gra w karty

Gra w karty
GRA W KARTY       Nazwa: Dobieraniec,       Cel: Umiejętność dodawania w zakresie 10, zachowanie kolejności, motoryka mała,       Liczba uczestników: min. 3 zawodników, max 6 zawodników,       Rekwizyty: Karty,       Przebieg: Zabawa polega na dobieraniu kart. Należy uzbierać cyfrę 10 tylko z 2 kart (np. 8+2, 6+4,5+5, 7+3) Jedna osoba dzieli całą talię kart na tyle osób, ile bierze udział w gr...

plik doc

Logika - wykłady dr M. Cybulska


Logika i ogólna metodologia nauk - dr Magdalena Cybulska Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie WYKŁAD 1- Historia logiki Logika to nauka: - o zasadach poprawnego rozumowania i argumentowania, - o zasadach poprawnego wnioskowania, - o zasadach poprawnego wynikania Rozwój logiki wiąże się z rozkwitem filozofii. Współcześnie logika wiąże się z matematyką. Historia logiki    ...

plik doc

Fonologia

PRZEDMIOT I ZAKRES BADAŃ FONOLOGII, JEJ STOSUNEK DO FONETYKI
PRZEDMIOT I ZAKRES BADAŃ FONOLOGII, JEJ STOSUNEK DO FONETYKI Fonetyka       bada i opisuje dźwięki mowy ze względu na ich właściwości fizyczne, tzn. ustala artykulacyjne i akustyczne ich cechy       przedstawia wszystkie cechy fizyczne (artykulacyjne i akustyczne) danego dźwięku Fonologia       bada dźwięki mowy i ujmuje je jako jednostki funkcjonalne; zajmuje się dźwiękami w...

plik doc

notatki z logiki


LOGIKA Zdroworozsądkowe myślenie. Prawidłowość działania. Logika jako przedmiot polega na stworzeniu aparatu pojęciowego, który usprawnia język Zadania logiki: o Konstruuje aparaturę badacza o Wyrobienie sprawności myślenia o Sprecyzowanie pojęć o Formułowanie tez o Stawianie i rozwiązywanie problemów. Ojciec logiki- Arystoteles, logika służyła do wprowadzania. Wymienia 3 rodzaje logiki: o Semiotyka logiczna- rozróżnianie wy...

plik doc

logika

trochę wywodów prof.Kunickiego
WPROWADZENIE DO LOGIKI Logika to teoria czynności poznawczych, zajmująca się badaniem procesów poprawnego rozumowania, a w szczególności prawidłowości rządzących stwierdzaniem faktów, rozumowaniem oraz wyjaśnianiem. Każda nauka posługuje się logiką. Logika wywodzi się z filozofii. Jest samodzielną nauką. Logos- wiedza, nauka, słowo, rozum świata Logika to uporządkowany logicznie system twierdzeń: - o prawach rządzących rzeczywistością - o zjawis...

plik doc

LOGIKA


1.Podział logiki,czym się zajmuje l.formalna L.dzieli się na:semiotyka,l.form.,ogólna metodol.nauk. L.f.zajmuje się związkami zachodzącymi między prawdziwością czy fałszem jakiś zdań ze względu na ich budowę a w szczególności o związku wynikania logicznego. 2.Podział semiotyki i czym się zajmuje metodologia ogólna. Semiotyka: semantyka, syntaktyka, pragmatyka. Metodol.ogólna zajmuje się sposobami postępowania a stosowanymi w procesie poznawania świata a przede wszystkim sposobami uza...