plik pdf

Funktory zdaniotwórcze

funktor zdaniotwórczy od trzech argumentów nazwowych funktor zdaniotwórczy od jednego argumentu zdaniowego funktory zdaniotwórcze od dwóch argumentów zdaniowych funktor zdaniotwórczy od różnych argumentów funktory nazwotwórcze Od jednego argumentu
LOGIKA dr M. Bouzyk semestr zimowy 2013/2014 LOGIKA W4 Przykłady: funktorów zdaniotwórczych: 1) „Jan nazwa biegnie 25.10.2013 funktor zdaniotwórczy od jednego argumentu nazwowego Co to jest „Jan biegnie”? to jest zdanie, czyli funktor...

plik pdf

Wyrażenia nazwowe dzielimy na nazwy i formy nazwowe

Wyrażenia nazwowe : NAZWY Stosunki i własności semantyczne nazw Wyrażenia nazwowe : FORMA ZDANIOWA Rodzaje zmiennych
LOGIKA dr M. Bouzyk semestr zimowy 2013/2014 LOGIKA W3 17.10.2013 Temat: Wyrażenia nazwowe dzielimy na nazwy i formy nazwowe ► Wyrażenia nazwowe : NAZWY Nazwą jest każdy wyraz lub wyrażenie, które może być podmiotem lub orzecznikiem zdania o postaci „M jest jak N”, np.:  „Warszawa jest miastem”  „Jan Kowalski jest studentem UKSW”  „Ty jesteś dobry” WNIOSEK! Naz...