ikona pliku doc

Łobocki notatki

Przepisany fragment książki Mieczysław Łobocki Metody i techniki badań pedagogicznych ?Impuls? Kraków 2007 r.


  967 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 967
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 83,00 kB.


Mieczysław Łobocki Metody i techniki badań pedagogicznych „Impuls” Kraków 2007 r.
s. 13
Metodologia badań pedagogicznych jest nauką o zasadach i sposobach postępowania badawczego zalecanych i stosowanych w pedagogice. Przez zasady, czyli reguły lub normy takiego postępowania, rozumie się pewne najogólniejsze dyrektywy (zalecenia), mające na celu ułatwienie w miarę skutecznego przeprowadzania badań. Natomiast sposobami postępowania badawczego
s. 14
nazywa się mniej lub bardziej skonkretyzowane procedury (strategie) gromadzenia i opracowania interesujących badacza wyników (materiału badawczego). Sposoby te noszą zazwyczaj nazwę metod lub technik badawczych.
s. 21 rozumienie problemów badawczych
Jednym z głównych założeń metodologicznych jest twierdzenie, że wszelki postęp w jakiejkolwiek dziedzinie nauki zależy głównie od umiejętności stawiania pytań, czyli – inaczej wyrażając się-formułowania problemów badawczych. Nie każde jednak pytanie postawione przez badacza, jest w istocie swej problemem badawczym. Na ogół jest nim takie pytanie, które w miarę precyzyjnie określa cel zamierzonych badań i jednocześnie ujawnia braki w dotychczasowej wiedzy na interesujący nas temat. Problem badawczy jest zwykle uszczegółowieniem celu badań; umożliwia bowiem dokładniejsze poznanie tego, co rzeczywiście zmierzamy zbadać. Dlatego też stanowi on podstawowy składnik każdego liczącego się w nauce badania. Przypuszcza się, iż poprawne sformułowanie problemu badawczego jest bardziej cenne pod względem naukowym niż jego rozpoznanie.
s. 22
Zaleca się, aby formułowano problemy badawcze w sposób możliwie prosty, jasny i wyczerpujący. Nierzadko jest to możliwe dopiero po długich i żmudnych badaniach próbnych, a w przypadku badań jakościowych w toku zaplanowanego z góry postępowania badawczego, a niekiedy dopiero podczas opracowywania wyników badań. Szczególnie cenne są problemy badawcze przybierające
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 83,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!