ikona pliku odt

Literatura dla dzieci w przedszkolu i kl i-III notatki notatki


  190 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 190
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 46.30 kB.


LITERATURA DLA DZIECI Z METODYKĄ
      Historyczne etapy rozwoju literatury dziecięcej.
Przed XVIII w. praktycznie nie istniała literatura dla dzieci (początki literatury dla dzieci to wiek XVIII). Początków historii literatury dziecięcej można doszukiwać się w przekładach i przeróbkach z literatury dla dorosłych, gdzie tematem było dziecko lub dzieciństwo oraz w literaturze ludowej, która przekazywana była drogą ustną.
„Don Kichot”- uosabiacechy idealnego rycerza opisane w sposób karykaturalny
W tym okresie popularnością cieszyły się bajki Ezopa.
Przed Oświeceniem powstawało wiele utworów o charakterze wychowawczym. Pierwszym pisarzom dla dzieci przyświecały przede wszystkim cele utylitarne, a w sposobie opracowania nie widać dbałości o formę, styl czy kompozycję. Pomimo tego, że zaczęli pisać na przełomie drugiego i trzeciego dziesiątka wieku XIX, propagowali w swoich utworach jeszcze idee oświeceniowe idee wychowania obywatelskiego, kształtując na ich podstawie program pedagogiki praktycznej. Rola literatury dla dzieci była jednoznaczna: miała być narzędziem praktyki wychowawczej. Potrzeba artystycznego ujęcia tematu nie jest jeszcze w tym czasie uświadamiana, a wysiłki idą w kierunku przystosowania treści do celów wychowawczych. Ówczesny pedagog Ewaryst Estkowski podkreślał, że głównym celem tego rodzaju literatury jest wspomaganie wychowania młodego pokolenia.
W okresie Oświecenia powiększyła się ilość wydawanej literatury. Dzieci nie traktowano wtedy jako potencjalnych odbiorców literatury. Upowszechniła się w tym czasie oświata. Powoli zaczeły się pojawiać utwory skierowane do młodych odbiorców np. bajka „Piękna i bestia”
Powstanie styczniowe i jego upadek w 1863 roku spowodowało ogromne przeobrażenia w życiu społecznym i kulturalnym ówczesnej Polski, co szczególnie silnie ujawniło się w literaturze dla dzieci. Problemy wychowawcze, dydaktyczne
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 46.30 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!