ikona pliku doc

LICENCJAT notatki

Pytania są z mej uczelni, opracowane jednak przeze mnie :)


  282 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 282
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 130.00 kB.


PYTANIA DO PRACY LICENCJACKIEJ - PEDAGOGIKA
1.Pytanie : Główne rodzaje i zakres nauki w średniowiecznych szkołach kościelnych.
 
Rodzaje szkół kościelnych w średniowieczu : parafialne, katedralne, klasztorne, kolegiackie.
 
Szkoły parafialne działały najczęściej kilka miesięcy w roku (jesień-zima) ponieważ nie było wtedy prac polowych. Obowiązki nauczyciela sprawowali organiści kantorzy oraz klerycy z niższymi święceniami. Tylko nieliczne szkoły w mieście mogły sobie pozwolić na utrzymanie wykształconego nauczyciela. Program obejmował podstawowe kształcenie w zakresie znajomości języka łacińskiego, katechizmu, pacierza i  śpiewu kościelnego. Uczniowie tych szkół pełnili różne funkcje przy swoich kościołach.
 
Szkoły katedralne wywodzą się ze szkół biskupich przygotowujące duchownych. Organizacja szkoły była podobna do organizacji szkoły klasztornej. Obowiązywał również program 7 sztuk wyzwolonych. Początkowo uczęszczali do niej kandydaci do stanu duchownego lecz w drugiej połowie średniowiecza podzielono je na szkoły wewnętrzne i zewnętrzne. W szkole wewnętrznej obok przedmiotów świeckich nauczano teologii. Wykształcenie teologiczne wynoszone ze szkół było uzupełniane przez proboszcza. Po zdaniu egzaminów przed komisją biskupią uczniowie otzrymywali święcenia kapłańskie. Władzę nad szkołą sprawował sam biskup lub w jego imieniu scholastyk. Szkoły katedralne powstawały w siedzibach biskupich wielkich miast.
 
Szkoły klasztorne przyjmowały tylko chłopców przeznaczonych do zakonu z czasem też zaczęły przyjmować innych-tak powstały szkoły zewnętrzne. Szkoła wewnętrzna była dla kandydatów do zakonu, szkoła zewnętrzna dla osób świeckich. Przy szkołach klasztornych były szkoły początkowe gdzie uczono gramatyki (nauka trwała 4 lata).
 
1 rok przyswajanie pamięciowe gramatyki
2 rok gramatyka jako przedmiot
3 rok obowiązywała mteryka
2-3 rok
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 130.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!