ikona pliku doc

leksykologia- opis leksemu "kończyć" na podstawie wybranych słowników notatki

jak w tytule


  90 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 90
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 37.50 kB.


kończyć. Leksem ten, jako hasło wyrazowe występuje we wszystkich wymienionych niżej słownikach języka polskiego: Słownik Języka Polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1978 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, Poznań 1995 Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003. Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996. Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, Warszawa 2000. Na podstawie tych słowników porównam budowę ich artykułów hasłowych. W artykule hasłowym we wszystkich słownikach podana jest informacja gramatyczna dotycząca wyrazu hasłowego oraz jego definicja. Wszystkie słowniki podają jednostkę leksykalną wytłuszczonym drukiem, zapisaną małą literą. Jeżeli wyraz hasłowy jest czasownikiem, to podany jest on w bezokoliczniku. W Innym Słowniku Języka Polskiego hasło wyrazowe przedstawione jest z zalecanym punktem podziału (?) dotyczy to także podanych w artykule wyrazowym podhaseł i form fleksyjnych. W większości słowników po definicji podane są przykłady użycia wyrazu hasłowego. Niektóre słowniki zawierają w artykule hasłowym dodatkowe informacje takie jak, podhasła derywowane, połączenia wyrazowe i frazeologiczne, wyrazy i połączenia bliskoznaczne oraz wyrazy pochodne. Wszystkie słowniki podają informację gramatyczną wyrazu hasłowego. We wszystkich słownikach oprócz Uniwersalnego Słownika Języka Polskiego informacja gramatyczna podana jest na początku artykułu hasłowego. Natomiast w Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego informacja ta znajduje się na końcu artykułu hasłowego. W Praktycznym Słowniku Współczesnej Polszczyzny informacja gramatyczna występuje zaraz po haśle wyrazowym i informacji o pochodzeniu słowotwórczym jednostki leksykalnej. Informacja gramatyczna. Wyraz hasłowy k
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 37.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!