ikona pliku pdf

Leki przeciwgruźlicze notatki

leki stosowane w leczeniu gruźlicy


  168 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 168
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 169.60 kB.


LEKI PRZECIWGRUŹLICZE
• • • • • • • zwiększenie się liczby chorych na gruźlicę (warunki socjalne); około 1/3 populacji światowej jest zakażona prątkami; 8 milionów nowych zachorowań w roku na Świecie; 2,5-3 miliony zgonów na Świecie z powodu gruźlicy co rok; większość w Azji i Afryce; problem u pacjentów HIV (+); infekcje Mycobacterium – wyzwanie terapeutyczne:
o o o o o
powolny wzrost prątków; wewnątrzkomórkowa lokalizacja bakterii; terapia jest długotrwała; oporność na leki narasta szybko; cel leczenia – odprątkowanie.
LEKI GŁÓWNE (wg kolejności wyboru) – niska toksyczność: 1. 2. 3. 4. 5. izoniazyd (INH); rifampicyna (RMP); pirazynamid (PZA); etambutol (EMB); streptomycyna (SM).
LEKI DRUGIEJ LINII – wysoka toksyczność
amikacyna, kapreomycyna, ciprofloksacyna (fluorowane chinolony), cykloseryna, etionamid, rifabutyna, klofazymina, kwas p-aminosalicylowy.
Populacje prątków wywołujących gruźlicę: 1. prątki szybko dzielące się – poza makrofagami, przy dobrym dostępie tlenu; działają na nie: IZONIAZYD, streptomycyna, RIFAMPICYNA; 2. prątki wolno dzielące się wewnątrz makrofagów; działają na nie: pirazynamid, RIFAMPICYNA i IZONIAZYD; 3. prątki w zamkniętych masach serowatych i włóknistych – dzielą się rzadko; działają na nie: RIFAMPICYNA i IZONIAZYD
1
ZASADY LECZENIA GRUŹLICY
• leczenie jest długotrwałe; • co najmniej dwulekowe – istnieje pierwotna oporność na leki; • pierwotna oporność dotyczy głównie izoniazydu i streptomycyny, rzadziej: rifampicyny i etambutolu; • leczenie przebiega w dwóch fazach: o faza wstępna, intensywna – 2-3 miesiące; o faza kontynuacji, wyjaławiająca. • najczęściej stosowany – 6 miesięczny sposób leczenia: o faza wstępna – 2 miesiące: pirazynamid, izoniazyd, rifampicyna, etambutol lub streptomycyna; o faza podtrzymująca – 4 miesiące: izoniazyd i ryfampicyna. • jeśli chory nie otrzymuje pirazynamidu, bo go
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 169.60 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!